Norme metodologice privind pregatirea economiei nationale


Intră acum și în grupul de

Aplicarea masurilor referitoare la pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare se asigura de catre Guvern, prin Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale. Acesta elaboreaza proiecte pentru:

· planul de mobilizare a economiei nationale pentru aparare
· planul de pregatire a economiei pentru aparare
· programul cu obiectivele de pregatire operativa a teritoriului pentru aparare.

Dupa aprobarea planului de mobilizare, Ministerul Finantelor Publice elaboreaza proiectul bugetului de stat pentru razboi.

Totodata, Oficiul elaboreaza metodologii referitoare la:

a) elaborarea planului de mobilizare;
b) elaborarea planului de pregatire;
c) alte activitati, din domeniu, considerate ca necesare.

La randul lor, ministerele, celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, agentii economici si alte institutii desfasoara activitati de pregatire pentru aparare si intocmesc documente de mobilizare. Ele au si obligatia de a transmite la cererea Oficiului sau a Ministerului Finantelor Publice, propuneri privind:

a) planul de mobilizare si bugetul de stat pentru razboi;
b) planul de pregatire;
c) programul de pregatire a teritoriului pentru aparare;
d) fundamentarea finantarii activitatilor de pregatire a economiei nationale si a teritoriului pentru aparare;
e) alte actiuni considerate ca necesare pentru pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare.

Planul de mobilizare cuprinde responsabilitati si sarcini obligatorii pentru autoritatile administratiei publice, alte institutii si agenti economici in scopul satisfacerii cererilor fortelor sistemului nationale de aparare, functionarii institutiilor publice si agentilor economici, precum si asigurarii consumului rationalizat al populatiei in caz de mobilizare sau razboi.

Produsele cuprinse in plan trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sunt omologate in productia de serie in tara; nu se gasesc, in mod curent in comert; sunt in fabricatie curenta sau au productia sistata de cel mult 5 ani, cu exceptia munitiilor; cantitatea solicitata depaseste seria minima realizabila.

Planul de mobilizare se supune aprobarii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii de catre Guvern, prin Oficiu.

Planul de pregatire stabileste masurile si actiunile destinate asigurarii conditiilor necesare pentru satisfacerea cererilor fortelor sistemului national de aparare si este structurat pe programe referitoare la pastrarea capacitatilor de aparare strict specializate, constituirea si pastrarea rezervelor de mobilizare, pastrarea si actualizarea documentatiilor tehnice, precum si alte activitati considerate ca necesare.

Anual, in primul trimestru, ministerele si celelalte institutii, pe baza datelor primite de la agentii economici, comunica Oficiului lista cuprinzand situatia capacitatilor pentru aparare si starea in scopul luarii lor in evidenta.

Rezervele de mobilizare cuprind resursele materiale deficitare sau cu ciclu lung de fabricatie destinate realizarii produselor cu specific militar sau serviciilor solicitate de fortele sistemului national de aparare, pentru starea de mobilizare sau razboi.

Nomenclatorul rezervelor de mobilizare include:

a) in industrie: materii prime, materiale si produse deficitare pentru productia de armament, munitii si alte categorii de tehnica de lupta cu importanta deosebita pentru sustinerea efortului de aparare;
b) in transporturi: materiale, echipamente si produse destinate restabilirii liniilor de comunicatii scoase din functionare pe timpul actiunilor militare;
c) in domeniul sanatatii: medicamente, seruri, vaccinuri, tehnica si produse sanitar-farmaceutice deficitare pentru spitalizarea ranitilor si bolnavilor, ca urmare a actiunilor militare.

Pregatirea teritoriului pentru aparare se efectueaza din timp de pace si are ca scop: satisfacerea nevoilor strategice si operative ale fortelor sistemului national de apaarre prin realizarea unor obiective care vor fi folosite exclusiv pentru aparare si prin identificarea si luarea in evidenta a infrastructurii teritoriale de interes pentru aparare; protectia populatiei si a bunurilor materiale, inclusiv a celor ce apartin patrimoniului national, prin realizarea unor obiective specifice.

Obiectivele aprobate de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se transmit de Oficiu autoritatilor administratiei publice centrale si locale sau dupa caz, institutiilor cu atributii in domeniul apararii, sigurantei nationale si ordinii publice pentru a fi incluse in programele de investitii proprii.

Programele de investitii privind realizarea obiectivelor de pregatire a teritoriului pentru aparare, aprobate de CSAT, se duc la indeplinire cu resurse bugetare alocate autoritatilor administratiei publice executante, solicitate de acestea.

Autoritatile administratiei publice transmit Oficiului propuneri pentru obiectivele de importanta deosebita pentru aparare care urmeaza sa fie luate in paza la mobilizare sau razboi cu efective de jandarmi. Acestea se vor incadra in urmatoarele categori:

a) sedii pentru autoritatile publice care au atributii de conducere a activitatilor pe timp de mobilizare sau razboi;
b) incinte ale agentilor economici producatori de tehnica militara, resurse materiale startegice si resurse energetice;
c) depozite pentru produse militare, combustibili sau substante periculoase;
d) lucrari de arta, puncte obligatorii de trecere, noduri de comunicatii, triaje de mare capacitate, aeroporturi, porturi, baraje hidroenergetice, conducte de transport de mare capacitate;
e) statii electrice de transformare de mare capacitate, centre de comunicatii, radiorelee si radiofaruri, statii de radio si televiziune.

Coordonarea activitatilor de pregatire a economiei nationale si a teritoriului pentru aparare se face de catre:

a) de catre Oficiu, prin metodologii, ordine si instructiuni, pentru toate activitatile de pregatire a economiei nationale pentru aparare ce se desfatoara in economie si alte precizari sau dispozitii pentru desfasurarea activitatilor curente;
b) Ministerul Finantelor Publice, prin metodologii, norme si instructiuni specifice in vederea elaborarii proiectului bugetului de stat pentru razboi si fianntarea, de la bugetul de stat, a cheltuielilor necesare realizarii activitatilor cuprinse in planul de pregatire, programul de pregatire a teritoriului pentru aparare si pentru alte activitati specifice;
c) Ministere si celelalte autoritati ale administratiei publice, prin metodologii, ordine si dispozitii specifice pentru pregatirea domeniului, in care isi desfasoara activitatea, pentru aparare;
d) prefecti, prin compartimentele din structura Oficiului care functioneaza in teritoriu, pentru toate activitatile de pregatire a economeii nationale si a teritoriului pentru aparare din judete, respectiv din municipiul Bucuresti.

Coordonarea se face si prin instructaje si analize specifice pe diverse activitati cu factorii responsabili.

Stadiul pregatirii se verifica prin exercitii si antrenamente de mobilizare, conduse de Oficiu, cu participarea reprezentantilor Ministerului Apararii Nationale si a autoritatilor administratiei publice implicate.

De asemenea, la nivelul autoritatilor administratiei publice locale, a serviciilor publice deconcentrate si la agentii economici se infiinteaza si functioneaza ca organe de specialitate comisii de aparare. Acestea sunt formate din salariati cuprinsi in propriile organigrame.

Toate informatiile si datele referitoare la pregatirea economiei nationale pentru aparare se transmit si in format electronic folosind codurile stabilite de Oficiu. Aceste date sunt protejate conform legislatiei privind informatiile clasificate sau pe baza unui acord de confidentialitate incheiat intre parti, dupa caz.


Intră acum și în grupul de