Proiect de Lege privind prevenirea si combaterea terorismului


Intră acum și în grupul de

Acesta reglementeaza:

· definirea, in termeni juridici, a terorismului, in conformitate cu specificitatea, periculozitatea si consecintele actelor teroriste;
· incriminarea unitara a tuturor activitatilor subsumate terorismului;
· consacrarea juridica a organizarii si functionarii Sistemului National de Prevenire si Combatere a Terorismului (SNPCT), precum si a atributiilor ce revin institutiilor din compunerea Sistemului;
· stabilirea, pe cale juridica, a obligatiilor ce revin, in sensul prevenirii si combaterii terorismului, altor categorii de persoane juridice din Romania.

Astfel, terorismul reprezinta ansamblul de actiuni si/sau amenintari, care prezinta pericol public si afecteaza securitatea nationala, avand urmatoarele caracteristici:

· sunt savarsite premeditat de entitati teroriste, motivate de conceptii si atitudini extremiste, ostile fata de alte entitati, impotriva carora actioneaza prin modalitati violente si/sau distructive;
· au ca scop realizarea unor obiective specifice, in principal, de natura politica;
· vizeaza factori umani si/sau factori materiali din cadrul autoritatilor si institutiilor publice, populatiei civile sau a oricarui alt segment apartinand acestora;
· produc stari cu un puternic impact psihologic asupra populatiei, menit sa atraga atentia asupra scopurilor urmarite si conduc la perceptia favorabila a entitatii teroriste.

In sensul acestei legi, constituie acte de terorism faptele savarsite de entitati teroriste in afara starii de razboi sau in afara ariei de aplicabilitate a legilor razboiului, in caz de conflict armat, daca indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:

· sunt savarsite cu violenta si produc stari de neliniste, nesiguranta, teama, panica sau teroare in randul populatiei;
· atenteaza grav asupra factorilor umani specifici si nespecifici, a factorilor materiali, precum si /sau a unor simboluri si valori nationale;
· urmaresc realizarea unor obiective specifice, in principal politice, prin determinarea autoritatilor statului sa dispuna, sa renunte sau sa influenteze luarea unor decizii in favoarea entitatii teroriste.

In acelasi timp, sunt asimilate actelor de terorism urmatoarele fapte:

· procurarea, detinerea, confectionarea, fabricarea sau furnizarea, ori, dupa caz, producerea de mijloace distructive, substante toxice, materiale, microorganisme sau alte substante ori mijloace vatamatoare, de natura sa puna in pericol sanatatea oamenilor sau a animalelor ori mediul inconjurator, in scop terorist – pedeapsa pentru savarsirea acestor fapte este inchisoare de la 10 la 15 ani si interzicerea unor drepturi;
· recrutarea, instruirea sau pregatirea entitatilor teroriste in vederea folosirii armelor de foc, munitiilor, explozivilor, armelor chimice, bacteriologice sau nucleare, precum si in scopul facilitarii ori comiterii de acte de terorism- pedeapsa pentru savarsirea acestor fapte este inchisoare de la 10 la 15 ani si interzicerea unor drepturi;
· inlesnirea intrarii/ iesirii, in/din tara, gazduirea ori facilitarea accesului in zona obiectivelor vizate, a persoanei despre care se cunoaste ca a sprijinit/ savarsit sau urmeaza sa sprijine/ savarseasca un act terorist- pedeapsa cu inchisoare de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi;
· culegerea si detinerea in scopul transmiterii, ori punerea la dispozitie de date si informatii vizate de teroristi, fara drept- pedeapsa cu inchisoare de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi ;
· promovarea unor idei, conceptii sau atitudini in scopul sustinerii cauzei si/sau activitatii entitatii teroriste- pedeapsa cu inchisoare de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi;
· spalarea de bani, bancruta frauduloasa, actele de coruptie, santajul, traficul de persoane, traficul ilicit de droguri si precursori, contrabanda, traficul cu autoturisme furate, contrafacerea de moneda sau de alte valori, avand ca finalitate realizarea unui profit in folosul entitatii teroriste. In cazul acestor infractiuni, maximul pedepsei se majoreaza cu 3 ani, fara a se putea depasi maximul general al pedepsei inchisorii.
· orice alte fapte care comise cu intentia de a sprijini sau de a determina savarsirea actelor de terorism- inchisoare de la 1 la 5 ani si interzicerea unor drepturi.

Realizarea activitatii de prevenire si combatere a terorismului se organizeaza si desfasoara, in mod unitar. In acest scop se constituie Sistemul National de Prevenire si Combatere a Terorismului, care se compune din:

a) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, cu rol de coordonare strategica;
b) Serviciul Roman de Informatii, cu rol de coordonare tehnica;
c) Ministerul Administratiei si Internelor;
d) Ministerul Apararii Nationale;
e) Ministerul Afacerilor Externe;
f) Ministerul Economiei si Comertului;
g) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale;
h) Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor;
i) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
j) Ministerul Sanatatii;
k) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiilor;
l) Ministerul Finantelor Publice;
m) Ministerul Integrarii Europene;
n) Ministerul Justitiei;
o) Serviciul Roman de Informatii Externe;
p) Serviciul de Protectie si Paza;
q) Serviciul de Telecomunicatii Speciale;
r) Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
s) Banca Nationala a Romaniei;
t) Agentia Nationala de Control a Exporturilor;
u) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;
v) Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare.

Atributiile SNPCT pe linia prevenirii terorismului constau in:

· activitati informativ-operative;
· activitati impotriva fluxurilor de alimentare cu resurse umane a entitatilor teroriste, desfasurate in interiorul si/sau exteriorul teritoriului national;
· activitati impotriva fluxurilor de alimentare cu mijloace specifice de actiune, precum si cu resurse financiare, logistice sau informationale a entitatilor teroriste, desfasurate in interiorul si/sau exteriorul teritoriului national;
· activitati de paza, protectie si alte forme speciale de descurajare realizate de catre fortele unor autoritati si institutii publice din componenta SNPCT, pentru asigurarea securitatii principalelor categorii de factori umani si de obiective autohtone ori straine de pe teritoriul national, precum si a principalelor obiective romanesti din strainatate, potential vizate de entitati teroriste;
· activitati de pregatire a interventiei in urgente civile, generate de actiuni teroriste cu diverse mijloace specifice, in vederea limitarii si combaterii efectelor acestora;
· activitati de informare si relatii publice;
· activitati de cooperare internationala;
· activitati de instruire si perfectionare profesionala;
· activitati destinate optimizarii continue a cadrului legislativ, aplicabil categoriilor de misiuni care revin SNPCT, inclusiv , sub aspect penal si procesual-penal.

Atributiile pe linia combaterii terorismului constau in:

· activitati de identificare si tragere la raspundere, conform legii, a persoanelor care initiaza, pregatesc, comit ori favorizeaza actele de terorism;
· interventia contraterorista, cand se desfasoara ori s-au produs atacuri teroriste si, respectiv, interventia antiterorista, in situatia iminentei producerii unui atac terorist;
· participarea la operatiuni de combatere a terorismului, prin cooperare internationala.

In structura SRI- ca autoritate nationala in domeniu-functioneaza Centrul de Coordonare Operativa Antiterorista (CCOA). Aceasta este structura organizatorico-functionala ce asigura continuitatea si coerenta functionarii sistemului de legatura ce articuleaza componentele SNPCT.

Centrul are urmatoarele atributii:

· coordoneaza activitatile desfasurate in cadrul SNPCT, prin reprezentanti desemnati de autoritatile si institutiile publice din componenta Sistemului;
· mentine legatura permanenta cu autoritatile si institutiile publice componente ale SNPCT, in vederea asigurarii schimbului operativ de date si informatii privind activitatile cu caracter terorist;
· integreaza datele si informatiile obtinute in scopul stabilirii si intreprinderii masurilor ce se impun;
· monitorizeaza activitatile teroriste si informeaza operativ autoritatile si institutiile publice abilitate din cadrul SNPCT;
· in situatii de criza terorista, asigura suportul logistic si operational pentru functionarea operativa a Centrului National de Actiune Antiterorista, care este integrat functional in mecanismul general de gestionare a crizelor si organizat conform legii;
· transmite catre autoritatile si institutiile publice competente din cadrul SNPCT datele si informatiile care fac obiectul intreprinderii de masuri, conform atributiilor legale.

In situatiile de criza terorista, SRI, prin unitatea specializata, executa interventia contraterorista, independent sau in cooperare cu alte forte abilitate, pe intreg teritoriul tarii, asupra obiectivelor atacate sau ocupate de teroristi, in scopul capturarii sau anihilarii ostaticilor si restabilirii ordinii legale. In cazul obiectivelor din competenta SPP, interventia contraterorista se executa de catre fortele specializate ale acestuia.

Interventia contraterorista se executa cu aprobarea CSAT si se realizeaza potrivit metodologiei elaborate de SRI si SPP, aprobata prin hotarare a CSAT.

Capitolul III al legii – Prevenirea finantarii actelor de terorism – stabileste procedura de intocmire, completare si actualizare a listelor cu persoane fizice si juridice si/sau entitati suspecte de savarsirea sau finantarea actelor de terorism, ale caror operatiuni financiare sunt supuse autorizarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei, a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

Totodata, se reglementeaza refuzul operatiunilor financiare, in cazul persoanelor identificate de Comitetul Consiliului de Securitate al ONU cu apartenenta la organizatiile sau gruparile teroriste.

Proiectul de Lege prevede sanctiuni pentru actele de terorism, in conformitate cu Codul Penal. Se pedepseste tentativa de act terorist, precum si asocierea sau initierea unei asocieri in vederea savarsirii de acte de terorism ori aderarea sau sprijinirea, sub orice forma a unei astfel de asocieri (inchisoare de la 10 la 15 de ani).

Punerea la dispozitie unei entitati teroriste de bunuri mobile si imobile, cunoscand ca acestea sunt folosite pentru sprijinirea sau savarsirea actelor de terorism, precum si realizarea sau colectarea de fonduri, direct sau indirect, ori efectuarea de orice operatiuni financiar-bancare, in vederea finantarii actelor de terorism, se sanctioneaza cu inchisoare de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. Aceste bunuri mobile sau imobile puse la dispozitia entitatii teroriste se confisca sau daca acestea nu se gasesc, condamnatul e obligat la plata echivalentului lor in bani.

Amenintarea unei persoane sau a unei colectivitati, prin orice mijloace, cu raspandirea sau folosirea de produse, substante, materiale, microorganisme sau toxine de natura sa puna in pericol sanatatea oamenilor sau a animalelor ori mediul inconjurator, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 5 ani.

Amenintarea adresata unui stat sau unei organizatii internationale sau unei persoane fizice ori juridice, cu folosirea armelor biologice, a materialelor nucleare, a altor materiale radioactive sau a materialelor explozive, in scop terorist, constituie, de asemenea, infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani. Daca aceasta fapta e conditionata de indeplinirea sau neindeplinirea unui act, pedeapsa este de inchisoare de la 5 la 15 ani.

Totodata, alarmarea fara motiv intemeiat, a unei persoane sau a publicului, a organelor specializate, prin telefon, prin corespondenta sau orice alte mijloace de transmitere la distanta, cu privire la raspandirea sau folosirea de produse, substante, materiale, microorganisme sau toxine de natura sa puna in pericol sanatatea oamenilor sau a animalelor ori mediul inconjurator se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani.

Sanctiunile contraventionale se pot aplica si persoanelor juridice.

In termen de 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial a acestei legi, vor fi supuse aprobarii Guvernului Romaniei Normele Metodologice de organizare si functionare a SNPCT.

La intrarea in vigoare a Legii se abroga OUG nr. 141/2001 si OUG nr. 159/2001.

La elaborarea proiectului de lege s-a avut in vedere atat exigentele europene in domeniu, cat si prevederile Conventiilor internationale la care Romania este parte (Conventia Internationala pentru reprimarea finantarii terorismului, semnata la New York la 9 decembrie 1999 si Conventia internationala pentru reprimarea atentatelor teroriste cu bombe (explozivi) semnata la New York la 15 decembrie 1997.


Intră acum și în grupul de