Hotarire privind aprobarea Strategiei Nationale pentru Protectia Atmosferei


Intră acum și în grupul de

Strategia nationala privind protectia atmosferei promoveaza conceptul dezvoltarii durabile si urmareste stabilirea unui echilibru intre dezvoltarea economico-sociala si calitatea atmosferei asigurandu-se ca dezvoltarea noilor politici se realizeaza cu respectarea obiectivelor de dezvoltare durabila.

Obiectivul general al Strategiei Nationale pentru Protectia Atmosferei este protejarea sanatatii oamenilor si a mediului inconjurator.

Respectarea obiectivelor privind calitatea aerului se realizeaza atat prin implementarea sistemului de gestionare a calitatii aerului cat si prin implementarea masurilor de control ale emisiilor de poluanti in atmosfera.

Obiectivele cheie ale Strategiei Nationale privind Protectia Atmosferei sunt:
– mentinerea calitatii aerului inconjurator in zonele si aglomerarile in care se incadreaza in limitele prevazute de normele in vigoare pentru indicatorii de calitate;
– imbunatatirea calitatii aerului inconjurator in zonele in care acesta nu se incadreaza in limitele prevazute de normele in vigoare pentru indicatorii de calitate;
– adoptarea masurilor necesare in scopul limitarii pana la eliminarea efectelor negative asupra mediului, inclusiv in contextul transfrontier;
– indeplinirea obligatiilor asumate prin acordurile si tratatele internationale la care Romania este parte si participarea la cooperarea internationala in domeniu.

Strategia respecta si se bazeaza pe principiile generale ale gestionarii integrate de mediu:
– principiul precautiei – implica evaluarea preliminara a riscurilor de poluare si evitarea acestora;
– principiul prevenirii – stabileste ca masurile de prevenire sunt prioritare in raport cu cele de eliminare a efectelor poluarii;
– principiul utilizarii durabile a resurselor naturale – stabileste minimizarea si efienticizarea utilizarii resurselor primare in special a celor neregenerabile, punand accent pe utilizarea celor secundare. Resursele naturale trebuie exploatate astfel incat sa nu le fie compromisa disponibilitatea pe termen lung;
– principiul poluatorul plateste – stabileste necesitatea crearii unui cadru legislativ si economic corespunzator, astfel incat costurile pentru reducerea emisiilor sa fie suportate de generatorul acestora. Responsabilii pentru deteriorarea calitatii atmosferei trebuie sa plateasca in conformitate cu efectele produse;
– principiul proximitatii – stabileste initierea masurilor de reducere a emisiilor de poluanti in aer in zona surselor generatoare;
– principiul parteneriatului – stabileste crearea uni parteneriat intre responsabilii de activitati, incluzand poluatorii, autoritatile centrale si locale si populatia afectata de poluare.

Pana in 2007, Strategia Nationala privind Protectia Atmosferei va dezvolta urmatoarele etape:
– evaluarea calitatii aerului – finalizarea evaluarii preliminare in toate zonele si aglomerarile si proiectarea retelelor locale, regionale si nationale de monitorizare; elaborarea listelor cu zonele si aglomerarile in care concentratiile pentru unul sau mai multi poluanti in aerul inconjurator sunt mai mari decat valoarea limita; dotarea sistemului national de monitorizare a calitatii aerului cu statii automate de monitorizare; realizarea de planuri si programe de imbunatatire a calitatii aerului; realizarea unui sistem de prognoza a poluarii atmosferei in zonele cu nivel de poluare ridicat si informarea populatiei,
– implementarea cerintelor de prevenire si control integrat al poluarii (IPPC) – introducerea celor mai bune tehnici disponibile prin preluarea documentatiei BREF (Referintele pentru cele mai bune tehnici disponibile); inventarierea instalatiilor ce se afla sub incidenta cerintelor IPPC; elaborarea Registrului de Poluanti Emisi; elaborarea si implementarea planurilor de masuri speciale cu privire la monitorizarea si automonitorizarea emisiilor provenite din activitatile/instalatiile aflate sub incidenta cerintelor IPPC si elaborarea planului national de reducere a emisiilor de poluanti in aer; crearea sistemului de informare si participare a publicului la luarea deciziilor; crearea sistemului de informare si raportare la Comisia Europeana.
– implementarea cerintelor de limitare a emisiilor de poluanti in aer proveniti de la instalatii mari de ardere: inventarierea instalatiilor mari de ardere; introducerea celor mai bune tehnici disponibile prin preluarea documentatiei BREF (Referintele pentru cele mai bune tehnici disponibile) pentru instalatii mari de ardere; elaborarea programelor locale si a programului national de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite de la instalatii mari de ardere; aplicarea valorilor limita de emisie pentru instalatiile mari de ardere noi; crearea sistemului de informare si raportare la Comisia Europeana;
– implementarea cerintelor de limitare a emisiilor de compusi organici volatili proveniti din utilizarea solventilor in anumite activitati si instalatii: inventarierea activitatilor/instalatiilor care utilizeaza solventi organici; elaborarea programelor locale si a programului national de reducere a emisiilor de compusi organici volatili proveniti din utilizarea solventilor; aplicarea valorilor limita de emisie pentru instalatiile/activitatile noi; crearea sistemului de informare si raportare la Comisia Europeana;
– implementarea cerintelor de eliminare a substantelor care distrug stratul de ozon: intarirea capabilitatilor nationale de implementare a prevederilor Conventiei si Protocolului referitoare la eliminarea substantelor ce distrug stratul de ozon; identificarea si implementarea de proiecte in vederea eliminarii substantelor ce distrug stratul de ozon; dezvoltarea la nivel national a cadrului institutional de instruire a frigotehnicienilor, in vederea eliminarii definitive a ODS.
– respectarea prevederilor internationale in domeniul schimbarilor climatice: imbunatatirea sistemului national pentru estimarea emisiilor antropogenice de gaze cu efect de sera; elaborarea Strategiei Nationale in domeniul Schimbarilor Climatice si a Planului National de Actiune in domeniul Schimbarilor Climatice; coordonarea, realizarea, verificarea si transmiterea anuala a Inventarului National al emisiilor antropogenice de gaze cu efect de sera si al absorbantilor; coordonarea elaborarii Comunicarilor Nationale periodice la Secretariatul Conventiei; infiintarea Registrului National al emisiilor de gaze cu efect de sera.
– introducerea/utilizarea carburantilor si combustibililor care genereaza emisii reduse de poluanti: in conformitate cu Hotararea Guvernului nr.732/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei modificata si completata cu Hotararea Guvernului nr.897/2003; in conformitate cu Hotararea Guvernului nr.142/2003 privind reducerea continutului de sulf din combustibilii lichizi.


Intră acum și în grupul de