Masuri specifice de selectie pentru efectuarea controlului vamal asupra bagajelor personale la birourile vamale de frontiera Siret, Sighet si Halmeu

 Începând cu data de 15 februarie 2014, la birourile vamale Siret, Sighet şi Halmeu, aflate la frontiera externă a Uniunii Europene, se vor aplica măsuri specifice de selecţie a călătorilor utilizând analiza de risc, pentru efectuarea controlului vamal, fiind avute în vedere bunurile introduse de către călători, pe teritoriul României, în bagajele personale, se arată într-un comunicat de presă al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi.

Potrivit sursei citate, ca urmare a evaluărilor obţinute din derularea fazei pilot implementată iniţial la nivelul biroului vamal Sighet, corelată cu adaptarea capacităţii administrative la valorile si specificul traficului de călători, începând cu data de 15.02.2014 măsurile specifice de selecţie a călătorilor utilizând analiza de risc, în vederea efectuării controlului vamal, se vor extinde şi la birourile vamale de frontieră Halmeu şi Siret.

Potrivit constatărilor autorităţii vamale, au fost înregistrate cazuri în care călătorii introduc prin birourile vamale de frontieră Sighet, Halmeu şi Siret cantităţi de combustibili (motorină sau benzină), produse din tutun, alcool, zahăr, sau alte bunuri a căror valoare depăşeşte suma de 300 de euro, peste uzul personal, aceste introduceri neavând caracter ocazional şi neîndeplinind condiţiile de scutire prevazute de reglementările comunitare şi legislaţia naţională.

Scutirile de taxe vamale, accize şi T.V.A. pentru bunurile aflate în bagajele personale ale călătorilor, precum şi pentru carburanţii aflaţi în rezervoarele standard ale autovehiculelor, sunt condiţionate de caracterul necomercial al acestor importuri, definit prin următoarele caracteristici:

–          importurile au loc în mod ocazional,

–    constau exclusiv în bunuri pentru uzul personal sau familial al călătorilor ori în bunuri cu destinaţia de cadouri;

–          natura şi cantitatea acestora nu trebuie să indice că sunt importate din motive comerciale.

Caracterul ocazional al unei introduceri de bunuri efectuate de către o  persoană  este definit la art.1 din Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 3477 din 07.11.2013 privind definirea caracterului ocazional al introducerii în România de bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o ţară terţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686/08.11.2013.

Astfel, în situaţiile în care bagajele personale ale călătorilor conţin bunuri de natura celor care fac obiectul măsurilor de supraveghere avute în vedere, biroul vamal solicită declararea în scris a acestor bunuri cu scopul de a verifica caracterul ocazional şi necomercial al introducerii de bunuri.

Dacă în urma verificărilor efectuate se constată că bunurile declarate au caracter comercial nu este permisă introducerea de către călători a acestora pe teritoriul vamal al României, potrivit prevederilor legale în vigoare.