Prefectul vrea sedinta de indata la CL Radauti pentru un credit ca Servicii Comunale sa achite datoriile la ANAF

Comisia de Dialog Social s-a întrunit vineri pentru analizarea problemelor sesizate de către S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rădăuţi cu privire la obligaţiile de plată restante ale Primăriei Rădăuţi.

Datoriile se ridică la suma de 6,1 milioane lei şi provin din neachitarea TVA-ului aferent investiţiilor făcute prin programul „Utilităţi şi Mediu standarde europene” în anul 2011, sume pentru care exista Hotărâri definitive şi irevocabile, precum şi Hotărâre judecătorească de executare.

florin sinescu2

Neplata acestor sume facturate de către societate către Primăria Rădăuţi poate conduce în viitorul apropiat la blocarea conturilor societăţii de către ANAF, iar în consecinţă prin neachitarea furnizorilor se va ajunge la întreruperea căldurii şi a apei calde în municipiul Rădăuţi.

Mai mult cei de la S.C. SERVICII COMUNALE S.A au sesizat faptul că în bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Rădăuţi pentru anul 2014 nu au fost prevăzute sume pentru stingerea acestor datorii deşi în conformitate cu prevederile Legii 356/2013, legea Bugetului de stat „ordonatorii de credite au obligaţia ca în execuţia bugetelor să asigure achitarea plăţilor restante. Ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale, în limita prevederilor bugetare aprobate, numai după stingerea plăţilor restante înregistrate la finele anului anterior”

In urma discuţiilor cu toţi factorii responsabili s-a ajuns la concluzia că singura soluţie de a ieşi din această situaţie este  ca societatea să angajeze un credit  pentru stingerea datoriilor faţă de bugetul de stat  pentru care este necesară asigurarea unei garanţii  aprobate de Consiliul Local Rădăuţi.

.„Deoarece SC Servicii Comunale SA asigură un serviciu public către populaţia municipiului este necesară implicarea Consiliului Local Rădăuţi. Trebuie convocată o şedinţă de îndată a Consiliului local unde să fie explicată situaţia şi adoptată o soluţie comună care să ducă la deblocarea situaţiei.” a declarat prefectul judeţului Florin Sinescu.

Primarul Aurel Olărean a declarat că Servicii Comunale SA, societate a Consiliului Local, doreşte să gireze împrumutul cu centrala de cogenerare, ceea ce nu este posibil întrucât aceasta face parte din domeniul public şi că a fost construită printr-un credit care nu a fost încă achitat în totalitate.

„De ce a dedus societatea TVA?”, s-a întrebat Olărean care a arătat că Servicii Comunale SA ar trebui să-şi plătească datoriile către ANAF.