Guvernul a infiintat Centrul National al Dansului


Intră acum și în grupul de

Centrul va avea sediul in Bucuresti, pe Bd. Nicolae Balcescu nr.2, pentru o perioada de 10 ani.
Centrul National al Dansului este o institutie publica de cultura, aflata in serviciul societatii, avand urmatoarele obiective:
– Sustinerea creatiei artistice coregrafice romanesti independente;
– Difuzarea creatiei coregrafice contemporane romanesti pe plan national si international;
– Sustinerea cercetarii coregrafice si a formarii profesionale a dansatorilor si coregrafilor;
– Formarea si educarea publicului pentru dansul contemporan prin cursuri, ateliere si spectacole destinate copiilor, tinerilor si persoanelor adulte interesate;
– Dezvoltarea de proiecte coregrafice internationale in parteneriat cu centre coregrafice similare si alte organizatii de dans din strainatate.
Centrul este condus de un director numit prin ordin al ministrului culturii si cultelor. Numarul maxim de posturi al Centrului este de 9. Salarizarea personalului contractual al Centrului se va face potrivit prevederilor aplicabile personalului contractual din unitatile bugetare de subordonare centrala. Cheltuielile curente si de capital ale Centrului se finanteaza din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor.
Veniturile proprii se pot realiza din:
– Organizarea de platforme, festivaluri, gale ale dansului romanesc
– Vanzarea biletelor de intrare la spectacole
– Vanzarea programelor de spectacol
– Organizarea de cursuri si ateliere de dans saptamanale
– Prestarea unor servicii culturale
– Valorificarea bunurilor care fac parte din patrimonial sau
– Sponsorizari sau donatii ale persoanelor fizice ori juridice, romane sau straine
– Alte activitati specifice, realizate de Centru, in conformitate cu atributiile sale legale.
Finantarea cheltuielilor curente si de capital se suporta din bugetul aprobat Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2004.


Intră acum și în grupul de