Scoli de soferi in Suceava cu promovabilitate de 15 la suta. Prefectul considera situatia de neacceptat

Prefectul de Suceava, Florin Sinescu consideră că şcolile de şoferi din judeţ care au promovabilitate de 15 la sută au grave deficienţe în programul de pregătire a candidaţilor pentru obţinerea carnetului de şofer.

01.03 int sc soferi1

Sinescu s-a întâlnit, sâmbătă, cu reprezentanţii şcolilor de şoferi din judeţ, întâlnire la care au mai participat şi Şeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor, reprezentantul Autorităţii Rutiere Române – agenţia Suceava şi reprezentantul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transport Rutier.

Întâlnirea a debutat cu prezentarea bilanţului anului precedent privind activitatea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor autorizaţi pe linia pregătirii şi examinării persoanelor  în vederea obţinerii permisului de conducere. In evidenţele Autorităţii Rutiere Române – agenţia Suceava  figurează la această dată un număr de 65 de şcoli de conducători auto (inclusiv 5 P.F.A.) cu vizele în termenul de valabilitate şi un număr de 71 de instructori auto autorizaţi.

Examinarea teoretică s-a desfăşurat la sediul S.P.C.R.P.C.I.V. Suceava în timp ce proba practică de traseu s-au desfăşurat conform Ordinului Prefectului în municipiile Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Rădăuţi, Vatra Dornei şi Fălticeni.

In perioada menţionată au fost examinate la proba teoretică 23.155 persoane din care 13.504 au fost declarate admise şi 9.651 respinse procentul de promovabilitate fiind de 58,32%. În cadrul examenului pentru proba practică au fost înscrise un număr de 13.233 persoane din care au fost declaraţi admişi un număr de 11.749 candidaţi 1.484 fiind respinşi, procentul de promovabilitate a probei practice fiind de 88,78%.

01.03 int sc soferi

In ce priveşte distribuţia şcolilor în judeţ, 22 sunt arondate municipiului Suceava în raza căruia au fost examinate la proba practică un număr de 6.033 persoane,  21 de şcoli sunt arondate municipiului Rădăuţi pe raza căruia ş-au examinat 2.684 candidaţi, 12 sunt arondate municipiului Fălticeni cu un număr de 2.066 candidaţi în anul 2013, 6 aparţin de Câmpulung Moldovenesc şi au propus spre examinare anul trecut 1.135 candidaţi, iar cele patru şcoli arondate municipiului Vatra Dornei au avut 597 candidaţi.

După încheierea bilanţului au fost prezentate gradele de promovabilitate la proba teoretică ale fiecărei şcoli în parte, constatându-se faptul că sunt diferenţe foarte mari in ce priveşte rezultatele obţinute, fapt ce duce la concluzia de foarte multe ori se trimit la examinare candidaţi insuficient pregătiţi.

“Şcolile de şoferi împreună cu Instituţia Prefectului prin Serviciul Public Comunitar  oferă în fapt un serviciu public către populaţie din acest motiv mă preocupă în mod deosebit calitatea actului în sine şi nivelul de pregătire al celor care ajung să circule pe drumurile publice. Nu pot să accept faptul că există şcoli care au grad de 15% promovabilitate la proba teoretică, asta poate să însemne o lipsă de preocupare sau carenţe în sistemul de pregătire a candidaţilor. Trimiterea de candidaţi nepregătiţi suficient la examinare face ca sistemul să fie aglomerat, perioadele de programare la examinare să crească şi în felul acesta toată lumea să fie nemulţumită. Dorinţa mea este, aceea de a exista în permanenţă o perfecţionare continuă atât în rândul instructorilor dar mai ales a celora care urmează să fie conducători auto.

Vă asigur totodată că din partea Instituţiei Prefectului există toată deschiderea în vederea analizei problemelor cu care dumneavoastră vă confruntaţi,” a declarat în cadrul şedinţei Florin Sinescu.