Mai multe iazuri de decantare din judetul Suceava necesita cateva interventii pentru a fi in siguranta

Prefectul judeţului Suceava, Florin Sinescu, a solicitat marţi formarea unei comisie inter-instituţională care să monitorizeze starea tehnică şi comportarea iazurilor de decantare din judeţ, la ieşirea din sezonul rece 2013-2014 la cele opt iazuri de decantare rezultate în urma activităţii miniere, însumând un volum de 13.482.500 mc de steril din care patru sunt in comuna Ostra, (Tărnicioara, Valea Straja, Poarta Veche şi Ostra A-B-C), două în comuna Fundu Moldovei (Dealu Negru şi Pârâul Cailor) şi câte unul în comuna Iacobeni (Valea Hajului) şi comuna Şaru Dornei (Dumitrelu).

florin sinescu2

In urma verificărilor efectuate la fiecare din acumulări în parte au rezultat următoarele concluzii:

La iazurile de decantare Dealu Negru şi Pârâul Cailor din comuna Fundu Moldovei s-a observat o amplificare a fenomenului de ravenare în partea superioară a taluzului. Există însă pe toate ravenele importante garduri de retenţie, şanţul de gardă este decolmatat, iar stabilitatea corpurilor depozitelor este monitorizată cu sisteme DATA LOGGER de acumulare a datelor (fiecare având câte 4 piezometre, 2 inclinometre)

 Ca măsuri sa dispus monitorizarea debitului şi încărcarea în suspensii de la baza iazului, se va monta grătar de protecţie la sonda inversă şi se va înlocui un grătar de lemn cu unul de metal.

Pentru iazul de decantare din comuna Iacobeni (Valea Hajului) s-a dispus curăţarea zonei de intrare în galeria de dirijare a cursului de apă.

La iazul de decantare Dumitrelu din Şaru Dornei s-a constatat erodarea drumului de acces către baraj, o creştere a volumului materialului aluvionar, existenta sistemului de monitorizare a stabilităţii iazului de decantare, DATA LOGGER cu 6 piezometre şi 2 inclinometre care măsoară nivelul hidrostatic în corpul iazului. Iazul a fost predat în 2011 de către SC CONVERSMIN SA Bucureşti către SC TIM SA Cluj Napoca pentru lucrări de stabilizare-ecologizare.

La Iazul de decantare Tărnicioara – iaz de vale, amplasat pe terasa inferioară a văii pârâului Brăteasa in comuna Ostra s-au constatat degradarea în proporţie de cca. 50%, a greblei de retenţie plutitori în partea stângă prin excavarea sub acţiunea apei, deteriorarea parţială a pavajului realizat pe paramentul amonte al digului de capăt ramura Scăldători, colmatarea cu material aluvionar a zonei amonte dig capăt Scăldători, deteriorarea uşoară a drumului de acces către platforma de intervenţie, ramura Scăldători, lipsa pazei permanente.

Se constată că înierbarea este instalată pe toată suprafaţa taluzului principal şi pe taluzele de capăt, dar că la data controlului, pe taluzul principal se constată în cinci zone prezenţa sterilului antrenat de vânt şi apele de şiroire peste covorul vegetal.

La iazul de decantare Valea Straja iaz situat pe valea pârâului Straja, com. Ostra, se observă accentuarea fenomenului de ravenare pe taluzul principal;  exfiltraţia de la baza taluzului principal este activă, fără antrenare de material steril şi în debit relativ constant;

Pe plaja iazului există acumulare de apă în zona sondei inverse nr. 2, în funcţiune; de asemenea există două sonde inverse de rezervă. Deoarece capacitatea de preluare a sistemului de deviere a apelor iazului de decantare este foarte redusă datorită existenţei unor surpări în galeria geotehnică de ocol, la data controlului s-a constatat realizarea unui sistem temporar de tranzitare a apelor pluviale amonte iaz, inclusiv pr. Straja, prin corpul digului de capăt; acest sistem este realizat din 3 conducte din PVC, cu diametrul de 1000 mm; apele astfel evacuate sunt dirijate pe firul văii către ecranul hidraulic al iazului de decantare, fiind apoi evacuate prin cele 3 sonde inverse; aceste lucrări au fost executate conform Contractului nr. 16/05.04.2013 încheiat între SC CONVERSIM SA Bucureşti şi SC MINBUCOVINA SA Vatra Dornei: „Lucrări de intervenţie pentru dirijarea controlată a acumulării de apă din spatele digului de capăt către sistemul de sonde inverse aferente iazului de decantare Valea Straja, din cadrul perimetrului minier Leşu Ursului – UP Tarniţa”, cod CPV 45.111.260 – lucrări de pregătire a şantierelor miniere;

Apele care se evacuează în continuare prin galeria geotehnică a sistemului de deviere sunt în debit foarte redus, iar drumul de acces la digul de capăt a fost refăcut, pentru monitorizarea stabilităţii corpului depozitului există un sistem format din 5 piezometre, 3 înclinometre şi un sistem DATA LOGGER de acumulare a datelor.

Iazul de decantare Poarta Veche, iaz de coastă, situat pe valea pârâului Brateasa, com. Ostra a suferit un proces de desecare, în prezent se mai constată exfiltraţii doar la baza iazului, taluzul iazului este parţial vegetat; se constată vegetaţie ierboasă şi pe plaja iazului, pe latura dinspre versant. Totodată se constată şi existenţa unei ravene în taluzul principal, pe traseul căreia au fost montate garduri de retenţie din lemn.

Pentru monitorizarea stabilităţii corpului depozitului există un sistem format din 3 piezometre, 2 inclinometre şi un sistem DATA LOGGER de acumulare a datelor.

In ce priveşte iazul de decantare OSTRA A-B-C situat pe valea pârâului Brăteasa, com. Ostra deoarece starea de stabilitate este bună nu a fost echipat cu sistem de monitorizare DATA LOGGER, suprafaţa iazului de decantare fiind bine vegetată.

 „La aceste iazuri de decantare, pericolul principal este pătrunderea apei în corpul iazului şi destabilizarea acestuia fapt ce poate duce la efecte nedorite pentru localităţile şi ecosistemele din aval. Din acest motiv la finalul anotimpului rece e necesară o atentă verificare a efectelor pe care topirea zăpezilor le-a produs.

În momentul de faţă sistemul de monitorizare a depozitelor de deşeuri provenite din industria extractivă pentru şase iazuri de decantare din judeţul Suceava (Dumitrelu, Dealu Negru, Pârâul Cailor, Tărnicioara, Valea Straja şi Poarta Veche), implementat prin Program PHARE este funcţional.” a declarat Prefectul judeţului Florin Sinescu.