Controale la locurile de agrement si spatiile joaca din judet

De asemenea, ei urmeazã sã identifice terenuri pentru organizarea de noi locuri de agrement. Prefectul Cusnir a apreciat cã in Parcul Cetãtii Sucevei, de exemplu, s-ar putea amenaja un lac de agrement si un strand, iar in zona strãzii Nada Florilor din Fãlticeni un loc de agrement. In acelasi timp, el ar vrea cã sãlile si terenurile de sport sã fie la dispozitia comunitãtilor.