Workshop in domeniul IT&C pentru studentii de la Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava este implicată într-un proiect de studii flexibile și competitive pentru IT&C pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Est alături de Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi și Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.