Colocviul Internațional „Patrimoniul canonic – suport al vitalității și diversității culturale”, la USV