Ministrul Mediului îi răspunde deputatului Alexandru Băișanu: Deficiențele privind reciclarea deșeurilor sunt din cauza legislației, a colectării neselective și a lipsei de implicare a administrației locale

Ministrul Mediului, Grațiela Leocadia Gavrilescu, a răspuns deputatului ALDE  Suceava, Alexandru Băișanu, privind cauzele care au dus la un nivel scăzut de reciclare și valorificare a deșeurilor, în special a deșeurilor municipale.

Potrivit ministrului, Ministerul Mediului, prin cele două instituţii aflate în subordine, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului și Garda Naţională de Mediu – ca autoritate de reglementare privind dificultățile și deficiențele care determină niveluri scăzute de reciclare și valorificare a deşeurilor, în special în cazul celor municipale a identificat mai multe dificultăţi și deficienţe.

Gavrilescu apreciază că cea mai gravă deficiență este lipsa de corelare între legislaţia de mediu și actele normative care reglementează activitatea administraţiei publice locale, urmată de prevederi legislative care conduc la întârzieri foarte mari în desfăşurarea procedurilor de licitaţie și achiziţie.

O altă cauză identificată este lipsa de implicare a administraţiei publice judeţene și locale, dar și faptul că infrastructura de colectare/gestionare a deșeurilor municipale nu este dezvoltată suficient.

„Sunt cazuri în care instalaţiile existente pentru gestionarea deșeurilor municipale nu sunt utilizate deloc sau sunt utilizate la capacitate redusă”, a explicat ministrul Mediului.

Ea mai susține că nu este asigurată o colectare selectivă a deşeurilor provenite de la populaţie, mai ales în zone urbane, dar și că sunt deficienţe în asigurarea sortării pe sistemul de colectare și depozitare final prin implementarea necorespunzătoare a sistemelor de management integrat al deșeurilor.

Un alt motiv ar fi neconștientizarea aspectelor legate de reciclare, mai artă Gavrilescu.

Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Băișanu,  și-a exprimat, în Parlament, îngrijorarea privind atingerea în 2020 a țintei stabilite de UE ca minim 50 la sută din deșeuri să fie reciclate în condițiile în care, în prezent, nivelul de reciclare este de doar 16 la sută și a cerut ministrului Mediului, Grațiela Gavrilescu, să spună care sunt dificultățile cu care se cofruntă.

Într-o interpelare adresată ministrului Mediului, Alexandru Băișanu arată că potrivit unui raport al Comisiei Europene de evaluare a punerii în aplicare a politicilor Uniunii Europene de mediu în statele membre, România  are niveluri de reciclare și compostare foarte scăzute, respectiv 16%, față de media europeană de 44%, precum și rate ridicate de depozitare a deșeurilor.

 

„În calitate de stat membru al Uniunii Europene, România are de îndeplinit, până în 2020, conform directivelor europene, următoarele obiective: minimum 50%  rată  de  reutilizare  și reciclare  din  masa  totală  a  cantităților  de  deșeuri  (hârtie,  metal, plastic și sticlă), minimum 70% nivel de  pregătire  pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție  și demolări, 60% valorificare a  deșeurilor  de  ambalaje  din  total  ambalaje  introduse  pe  piața națională”, arată deputatul sucevean.(T.B.)

loading...