Rectorul USV propune noi criterii pentru repartizarea națională a locurilor bugetate în universități

Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, a propus în cadrul Consiliului Naţional al Rectorilor noi criterii pentru repartizarea națională a locurilor bugetate în universități.

 valentin popa

În perioada 29-30 mai 2015, la Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I” din Timișoara, au avut loc lucrările Consiliului Naţional al Rectorilor (CNR). Cu această ocazie, rectorul USV a propus CNR şi conducerii Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice schimbarea criteriilor de alocare a locurilor bugetate pentru admiterea la licenţă, masterat şi doctorat.

Potrivit reprezentanților USV, un prim criteriu propus de universitarul sucevean şi pentru care acesta a pledat constă în limitarea, pentru fiecare universitate, a alocării de locuri bugetate la licenţă la maximum 90% din numărul total de studenţi înmatriculaţi în anul I, cu şi fără taxă, în anul anterior.

„Raţiunile acestei propuneri de criteriu iau în calcul faptul că, după primul an de studiu, există o rată de eşec/abandon de 10-30%. Aplicarea acestei limitări ar evita pierderea de locuri bugetate, începând cu anul II, la o serie de universităţi care reuşesc cu greu să ocupe locurile bugetate alocate la admitere. În prezent, locurile neocupate în urma sesiunilor de admitere fie se redistribuie altor universităţi, fie sunt transformate în locuri bugetate la masterat sau chiar la doctorat. Dar locurile bugetate după anul I care se eliberează în unele universităţi se pierd nefiind ocupate de alţi studenţi din respectiva universitate – deoarece pur şi simplu nu mai există în anul II studenţi cu taxă – şi nefiind nici redistribuite altor universităţi care au studenţi cu taxă. Astfel, studenti cu taxă din alte universităţi nu pot beneficia de un drept al lor: ocuparea unui loc bugetat în limita cifrei globale de locuri bugetate aprobate prin Hotărâre de Guvern la nivelul întregii ţări”, a spus rectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, prof.univ.dr.ing. Valentin Popa.

Totodată, în cadrul reuniunii, rectorul sucevean a mai propus luarea în calcul a evoluției pieței muncii și a criteriului cerere-ofertă.

„Chiar dacă, în ultimii ani, s-au observat unele corecţii, de exemplu numărul locurilor atribuite pentru domeniul construcţii a fost mult diminuat în perioada de criza şi în cea de după criză, se ştie că principalul criteriu de alocare a locurilor bugetate la admitere a rămas, din 1990 până azi, cel istoric, universităţile primind aproximativ acelaşi număr de locuri an de an sau aproximativ acelaşi procent din numărul total de locuri aprobate anual prin HG, pe întreaga ţară”, a mai declarat Valentin Popa.

În acest context, rectorul USV a propus ca cel puţin 25% din locurile bugetate să fie distribuite în funcţie de cererea constatată la înmatricularea studenţilor în universităţi.

„Astfel, raportul dintre numărul total de studenţi înmatriculaţi în anul precedent în regim cu frecvenţă şi numărul de locuri bugetate alocate tot în anul precedent trebuie să fie un criteriu care să cuantifice cererea şi oferta la admiterea în universităţi. Pentru că este evident că universităţile, şi implicit programele de studiu pe care acestea le promovează, în care acest raport este mai mare vor fi mai căutate de către absolvenţii de liceu, spre deosebire de cele în care locurile bugetate nu sunt ocupate nici după mai multe sesiuni de admitere sau în care sunt ocupate cu mare dificultate”, a concluzionat rectorul sucevean.