Procurorii de pe raza Parchetului Curții de Apel Suceava au soluționat în 2016, circa 28.000 de dosare din 66.000, iar din dosarele rămase de soluționat 9.727 sunt cu autori necunoscuţi


Intră acum și în grupul de

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava a prezentat, public, raportul de bilanț pentru anul 2016, arătând că anul trecut la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava şi la unităţile din circumscripţia acestuia au fost de soluţionat 66.001 dosare (faţă de 62.514 în anul 2015).

Dintre acestea au fost soluţionate de cele 13 unităţi aflate în circumscripţia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava un număr de 23.527 prin soluţii de clasare, renunţare la urmărire penală sau trimitere în judecată, iar în 3.690 dosare s-au dispus alte soluţii (declinare, reunire).

Din totalul de 66.001 cauze, un număr de 1.696 au fost înregistrate în activitatea de urmărire penală proprie (faţă de 1.574 în anul 2015), iar 64.305 cauze în activitatea de supraveghere a cercetării penale (faţă de 60.940 în anul 2015).

Parchetul Curții de Apel Suceava arată că la sfârşitul anului 2016 au rămas de soluţionat un număr de 38.784 cauze, din care 9.727 cu autori necunoscuţi (25 cauze aflate la urmărirea penală proprie a procurorului şi 9.702 cauze aflate în lucru la organele de poliţie, procurorul exercitând supravegherea urmăririi penale).

 

Procurorii au participat la judecarea unui număr de 25.431 cauze penale, din care au formulat concluzii în 13.145 cauze . S-a participat la judecarea a 4.391 cauze civile, din care s-au formulat concluzii în 2.164 cauze. S-au exercitat 324 căi de atac în materie penală şi civilă (faţă de 314 în anul 2015).

În anul 2016 au fost soluţionate 12.196 plângeri, memorii și sesizări (faţă de 11.989 în anul 2015). Au fost primite în audiență 8.411 persoane (faţă de 8.257 în anul 2015) din care 3.721 de către procurorii cu funcții de conducere a celor 13 unități de parchet (faţă de 2.874  în anul 2015). În aceeași perioadă s-au întocmit 6.099 de analize, sinteze, studii și rapoarte de verificare (faţă de 5.636 în anul 2015).

Au fost trimişi în judecată 3.195 inculpaţi din care 92 prin acord de recunoaştere a vinovăţiei iar 212 inculpați au fost arestaţi. S-a dispus renunţarea la urmărirea penală faţă de 1.323 inculpaţi/suspecţi.

În sectorul activităţii de supraveghere a urmăririi penale s-a înregistrat un număr de 64.305 (faţă de 60.940 în anul 2015) din care au fost soluționate 22.825: prin rechizitoriu –2.327 cauze cu 2.937 inculpaţi, prin încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei – 84 cauze cu 86 inculpaţi, prin renunţare la urmărirea penală – 4.811 cauze cu 1.306 inculpaţi/suspecţi iar 28.316 cauze au rămas nesoluţionate, se arată în raportul de bilanț al PCA Suceava.

În sectorul urmăririi penale efectuate de procuror s-a înregistrat un număr de 1.696 cauze din care au fost soluționate 702 : prin rechizitoriu 114 cauze cu 166 inculpaţi, prin încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei 6 cauze cu 6 inculpaţi, prin renunţare la urmărirea penală 17 cauze cu 17 inculpaţi/suspecţi iar 741 cauze au rămas nesoluţionate .

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava şi parchetele de pe lângă tribunale au preluat de la parchetele din subordine 1.196 cauze, din care au soluționat 959 în 240 cauze fiind sesizată instanța de judecată.

 

În raportul de bilanț se menționează că în domeniul evaziunii fiscale au fost de soluţionat 491 dosare din care au fost soluționate 133 cauze fiind emise 25 rechizitorii cu 33 inculpați. În 108 dosare au fost dispuse soluții de clasare.

Au fost recuperate prejudicii în valoare de 823.789 lei.

În rechizitorii au fost reținute prejudicii de 11.094.334 lei (faţă de 4.336.933 lei în anul 2015).

În domeniul infracțiunii de contrabandă au fost de soluţionat 1.538 dosare (faţă de 1.354 în anul 2015) fiind soluţionate 440 (faţă de 348 în anul 2015) din care cu soluții de renunţare la urmărirea penală 171, clasări 92, rechizitorii 177 (faţă de 115 în anul 2015). Au fost trimiși în judecată 258 inculpați din care în stare de arest preventiv 22 (faţă de 19 în anul 2015).

Aceeași sursă arată că în domeniul combaterii corupției a fost înregistrat un număr de 202 dosare din care au fost soluționate 92 cauze (faţă de 85 în anul 2015) fiind emise 17 rechizitorii (faţă de 6 în anul 2015) și un acord de recunoaştere a vinovăţiei.

În domeniul infracţiunii prevăzute de Legea nr.656/2002 (spălare de bani) a fost înregistrat un număr de 18 dosare din care au fost soluționate un număr de 4 prin rechizitoriu iar în 3 dosare au fost dispuse soluții de clasare.

La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava, în sectorul activităţii de supraveghere a urmăririi penale au fost de soluționat 302 cauze (faţă de 162 în anul 2015) din care s-au soluționat 182 cauze (faţă de 130 în anul 2015), iar prin rechizitoriu 140 cauze cu 173 inculpaţi (faţă de 21 cauze cu 25 inculpaţi, în anul 2015), prin acord de recunoaştere a vinovăţiei 3 cauze cu 4 inculpaţi, prin renunţare la urmărirea penală 13 cauze cu 17 inculpaţi/suspecţi (faţă de 71 cauze cu 11 inculpaţi/suspecţi, în anul 2015). Șapte  cauze au fost reunite/declinate și un număr de 112 cauze au rămas nesoluţionate

De menționat este că în sectorul urmăririi penale efectuate de procuror au fost de soluționat 561 cauze dintre care s-au soluționat 240 cauze, din care prin rechizitoriu 5 cauze cu 5 inculpaţi, iar un număr de 40 cauze au fost reunite/declinate și au rămas nesoluționate un număr de 281 dosare.

În total, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava a trimis în judecată în anul 2016 un număr de 182 inculpaţi și s-a renunţat la urmărirea penală faţă de 17 inculpaţi/suspecţi și au rămas nesoluţionate 393 cauze.

În cursul anului 2016 procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava au preluat de la parchetele din subordine un număr de 315 cauze (faţă de 171 în anul 2015), din care au soluționat 183. Într-un număr de 134 cauze au fost întocmite rechizitorii și în 3 dosare s-au întocmit acorduri de recunoaştere a vinovăţiei .

În sectorul judiciar procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava au

înregistrat un număr de 2.922 participări în şedinţe de judecată (penal şi civil) .

Activitatea de soluţionare a plângerilor, de primire în audienţă şi de întocmire a

analizelor, sintezelor, verificărilor şi situaţiilor a înregistrat un număr total lucrări de

soluționat de 2.578. Dintre acestea un număr de 609 (plângeri, petiţii, memorii) au fost

soluționate, 256 au fost trimise la alt organ iar 36 au rămas nesoluționate. Au fost primite în

audiență 109 persoane din care 34 de conducerea parchetului.

În anul 2016 în materie penală, parchetele din raza de competenţă a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava au solicitat emiterea unui mandat european de arestare, iar Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava a executat un număr de 30 mandate de arestare europene, din totalul de 67 mandate, care au fost solicitate de autorităţi judiciare din alte state.

Mai mult, au fost formulate 32 cereri privind asistenţa judiciară internaţională – statul român ca stat solicitant, din care au fost soluţionate 20 iar 3 au fost trimise la alt organ, dintre care 29 au fost cereri privind comisii rogatorii internaţionale.

În 2016 s-au dispus ori s-au efectuat comisii rogatorii internaţionale în Spania, Italia, Austria,Norvegia, Belgia, Danemarca şi Lituania.

În anul 2016 s-au înregistrat 11 cereri de preluare de proceduri (statul român ca stat solicitat) din care 10 au fost soluţionate și au fost solicitate 26 cereri privind transferarea persoanelor condamnate în străinătate într-un penitenciar din România, 20 fiind soluţionate.


Intră acum și în grupul de