Flutur, la ședința solemnă de Ziua Bucovinei: Bucovina a adus Regatului României învățământ de toate gradele, cultură, economie diversificată, o rețea importantă de transport și un spirit multicultural și interconfesional unic

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, marți, la ședința solemă de Ziua Bucovinei că Bucovina a adus Regatului României o zestre importantă, învățământ de toate gradele, cultură, economie diversificată, o rețea importantă de transport și un spirit multicultural și interconfesional unic.

Astfel, potrivit ultimului recensământ austriac din 1910, în Bucovina erau 794.945 locuitori, zece orașe, șase târguri, cele mai mari fiin Cernăuți, Rădăuți, Suceava, Storojineț, Câmpulung și Siret.

De menționat este că în 1913, 96 la sută din totalul copiilor de vârstă școlară frecventau o școală, fiind școlarizați 109.441 copii, din care 38 la sută erau români, 34,8 la sută erau ucraineni, 21,1 la sută erau germani și evrei, 4,4 la sută polonezi și 1,4 la sută maghiari.

În Bucovina funcționau 564 de școli primare și 13 gimnazii pentru băieți și Universitatea Cernăuți inaugurată în 1875.

Conform recensământului din 1910, în Bucovina 71 la sută din populația activă lucra în agricultură, 10 la sută în industrie și meșteșuguri, 10 la sută în comerț și transporturi, iar 9 la sută în diferite servicii sau liber profesioniști.

Calificarea tinerilor se făcea din 1873 prin Școala Superioadă de Meserii de la Cernăuți, fiind înregistrate peste 120 de meserii în principal privind prelucrarea materiilor prime oferite de agricultură și silvicultură.

În Bucovina  existau fabrici moderne de prelucre a lemnului, dar și fabrici de prelucrare a laptelui, cărnii, de zahăr de pâine, de spirt sau bere.

Până în 1914, în Bucovina fuseseră construite o rețea de 592 de kilometri de cale ferată, dar și 228 de kilometri de căi ferate forestiere, drumuri și șosele, iar pe 351 de kilometri de cursuri de râuri se putea transporta material lemnos.

În 1908, în Bucovina funcționau 376 de bănci populare, alături de filiala Băncii ipotecare a Galiției, de cea a Băncii Imperiale, sau cea a Băncii Anglo-Austriece.

Președintele CJ Suceava a arătat că, în aceste condiții, se poate spune că Bucovina a adus o zestre importantă în Regatul României prin Unirea din 1918.