Începe evaluarea dosarelor cadrelor didactice ce râvnesc la gradaţii de merit

Aproximativ un număr de 700 de dosare pentru acordarea gradaţiei de merit pentru toate disciplinele şcolare au fost depuse la IŞJ Suceava. Inspectorul şcolar general adjunct al IŞJ Suceava, Vasile Monacu, a declarat marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, că s-a început evaluarea dosarelor de către fiecare inspector de specialitate, după care se vor afişa listele cu punctajele obţinute de fiecare candidat şi se va face distribuirea în funcţie de punctajul pe discipline. Pentru acordarea gradaţiilor de merit, profesorii trebuie să îndeplinească anumite criterii privind performanţa avută cu elevii la olimpiade naţionale, cursuri şi perfecţionări, lucrări de specialitate publicate.
„Aşa cum a stabilit comisia de paritate, nu vor primi gradaţii de merit cei care acumulează sub 50 de puncte. Gradaţia de merit este o modalitate de a-i compensa pe cei cu performanţe şi merite”, a ţinut să precizeze adjunctul IŞJ Suceava.
De gradaţia de merit vor beneficia 16 la sută dintre cadrele didactice şi didactic -auxiliare din şcoli. Stimulentul financiar reprezintă 25% din salariul de încadrare şi se acordă pe parcursul a 4 ani.

loading...