Şeful IŞJ critică indiferenţa directorilor de şcoli

La Reuniunea semestrială de management instituţional organizată de IŞJ Suceava şi găzduită de Şcoala Creştină Filadelfia Suceava la care au fost invitaţi să participe directorii de şcoli, inspectorul şcolar general al IŞJ Suceava, Petru Carcalete, a criticat activitatea unora dintre aceştia. „Activitatea managerială a înregistrat în unele şcoli şi dificultăţi, ca urmare a necunoaşterii prevederilor legislative şi a informaţiei existente în domeniu, cu decizii luate pe baze empirice, în contradicţie cu schimbările din sistemul educaţional”, a declarat şeful IŞJ Suceava. Acesta a precizat că evaluările au evidenţiat slaba implicare, în unele cazuri, a membrilor consiliilor de administraţie în gestionarea actului managerial, în monitorizarea şi îndeplinirea prevederilor din documentele de proiectare, care rămân strict prevederi ale planurilor manageriale. „Implicarea preponderentă în aspecte administrative, monitorizări şi evaluări defectuoase ale performanţelor didactice, stric formale, precum şi preocuparea scăzută a directorilor de şcoli pentru creşterea calităţii actului didactic, au fost identificate drept cauze ale menţinerii mediocrităţii în rândul elevilor, absenteismului, abaterilor disciplinare, conflictelor între cadrele didactice şi elevi, dificultăţi în înţelegerea şi aplicarea corectă a actelor normative”, a afirmat Petru Carcalete.
Cât privesc petiţiile înregistrate la IŞJ şi Ministerul Educaţiei privind activitatea unor directori, acesta menţionează că, deşi în mare parte neîntemeiate, au subliniat totuşi faptul că directorii şi comisiile abilitate din şcoli ezită să aplice sancţiuni personalului din unitate. „Acest aspect generează de cele mai multe ori, conflicte între conducerea şcolii şi personal, duse la extrem, fără soluţionare, afectând activitatea din unitate”, a mai spus Petru Carcalete.

loading...