La USV a fost lansat un proiect de aproape 7 milioane de lei pentru dezvoltarea programelor de studii și a culturii antreprenoriale

Vineri, 19 iulie, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, a avut loc lansarea proiectului „Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților”.

Proiectul, a cărui valoare este de 6.845.959 lei, este cofinanțat prin Fondul Social European și Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 și are ca lider de proiect și beneficiar Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, alături de alți parteneri din țară. Despre ei, dar și despre obiectivele proiectului am relatat detaliat aici.

Pe lângă aceasta, managerul de proiect, șef lucrări doctor Iuliana Chiuchișan, a menționat că prin acest proiect se doresc obținerea următoarelor rezultate:

  • 83 de profesori (20 de la USV) vor dobândi competențe profesionale adaptate sistemelor moderne de educație și vor fi mai pregătiți să-și îndeplinească rolul social;
  • 441 de studenți (100 de la USV) vor absolvi învățământul terțiar universitar cu un bagaj de cunoștințe, aptitudini și competențe care să le permită angajarea într-o activitate economică antreprenorială;
  • 200 de studenți (40 de la USV) din grupurile vulnerabile (netradiționali/din mediul rural/de etnie romă/CES) vor fi sprijiniți, prin acordarea unor burse, să finalizeze programul de studii la care au fost înscriși;
  • 5 instituții de învățământ superior, din regiuni mai slab dezvoltate ale României, își vor îmbunătăți portofoliul de oferte educaționale cu un curs modern, atractiv, care oferă studenților posibilitatea de a dobândi un set de competențe utile pentru viața profesională.

Fiecare universitate parteneră va elabora un curs antreprenorial cu componentă aplicativă și îl va pilota cu studenții din anii terminali ai studiilor de licență, sub forma unei discipline complementare programelor de studii de licență. Digitalizarea parțială a cursului antreprenorial va permite profesorilor utilizarea metodelor moderne și flexibile de predare, de tip e-learning, conducând astfel la creșterea atractivității și a dimensiunii practice a ofertelor educaționale. Disciplina va fi pilotată cu studenții din anii terminali ai studiilor de licență de la fiecare partener universitar.

Prezent la lansare, prof.dr. Mihai Dimian, prorector USV, a prezentat necesitatea dezvoltării și adaptării permanente a programelor de studii la dinamica previzionată a pieței muncii precum și la profilul actual al absolvenților de liceu, inclusiv prin folosirea noilor tehnologii informaționale și de comunicații. Mihai Dimian a subliniat și preocuparea universității sucevene pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale a studenților, dar și a profesorilor, atât în cadrul standard al programelor de studii, cât și prin activitățile extra-curriculare. Acest nou proiect european cu orientare antreprenorială coordonat de USV oferă oportunități de dezvoltare pentru trei regiuni ale României, sprijinind financiar peste 200 de tineri din grupuri vulnerabile pentru finalizarea studiilor.