Teamă printre profesori că nu îşi vor lua salariile

Bugetul rectificat aduce o ploaie de nemulţumiri printre cadre. Petru Pădureţ, preşedintele Sindicatului Învăţământ şi Protecţia Copilului „Sf. Andrei” Gura Humorului Suceava spune că , în cadrul Consiliul Local al Oraşului Gura Humorului, în data de 13.05.2009 a fost înregistrată cu nr. 4436 o adresă a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Suceava.

„Este vorba de adresa nr. 61013 / 11.05.2009 expediată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Suceava, adresă care are şi antetul Ministerului Finanţelor Publice, fiind semnată de Director, Petrică Ropotă şi Trezorier Şef, Aurelia Boghean. Prin această adresă conducerea locală este somată să rectifice bugetul local prin diminuarea sumelor pentru cheltuielile de personal învăţământ în conformitate cu OUG nr. 34/2009.Acest lucru înseamnă, de fapt, diminuarea fondului de salarii pentru învăţământul preuniversitar” spune Traian Pădureţ.

Traian Pădureţ menţionează că adrese identice au fost transmise către toate primăriile din judeţ, exemplificând cu C-lg Moldovenesc, Fălticeni . „Din informaţiile noastre, unele consilii locale au supus dezbaterii adresa respectivă, iar în urma votului exprimat de consilierii locali nu s-a dat girul pentru rectificarea negativă a bugetului pentru salariile angajaţilor din învăţământ.

Ne exprimăm temerea că vor exista consilii locale ,,ascultătoare” care vor fi bune executante a dispoziţiilor venite ,,de sus”. Cei care vor lua astfel de hotărâri vor da girul diminuării salariilor angajaţilor din învăţământ. Surprinzător, sau nu, adresa cu pricina are ca dată de plecare 11.05.2009, după încheierea acordului dintre sindicatele din învăţământ şi reprezentaţii executivului- printre care şi Ministerul Finanţelor Publice. Acest fapt arată că guvernanţii nu vor respecta acordul încheiat cu sindicatele din învăţământ, prin adresa D.G.F.P. Suceava fiind încălcat articolul 1 din înţelegerea parafată” spune Traian Pădureţ.

Acesta precizează că organizaţia sindicală a sesizat conducerea Federaţiei Educaţiei Naţionale despre ce se întâmplă în judeţul Suceava, solicitând sprijinul în rezolvarea pozitivă a unui nou conflict ce stă să izbucnească.

„Îngrijorător este faptul că aceste măsuri care se iau în judeţul Suceava vin în urma unor declaraţii ale I.S.J. Suceava care anunţa în presă cu puţin timp în urmă că la nivelul angajaţilor din învăţământul sucevean nu sunt probleme cu salarizarea la nivelul actual. Acest lucru ne face să credem că D.G.F.P. Suceava nu colaborează cu ordonatorii de credite, ci merge pe poziţii de forţă -ameninţarea cu amendă în cazul neprezentării bugetelor rectificate .

De asemenea, atmosfera din rândul membrilor de sindicat din judeţ afiliaţi la F.E.N. este destul de încordată. Această situaţie este generată de faptul că salariile angajaţilor din învăţământ sunt calculate greşit! Începând cu luna ianuarie 2007 coeficientul de multiplicare 1 nu a fost pus în concordanţă cu salariul minim pe economie de la acea dată – 440 lei – ceea ce a dus la un calcul greşit al salariilor de bază. Astfel, dacă la personalul nedidactic diferenţele calculate în minus sunt mai mici, la personalul didactic cu gradul I şi o vechime de 25 ani salariul de bază a fost calculat greşit cu un minus de aproximativ 170 lei la nivelul lunii ianuarie 2007 şi aproximativ 200 lei la nivelul lunii octombrie 2008 !

Sindicatul nostru a acţionat în instanţă pentru obţinerea drepturilor restante şi la momentul de faţă avem hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, hotărâri care nu sunt executate de ordonatorii de credite! Acest lucru ne-a adus în situaţia de a soma ordonatorii de credite pentru executarea sentinţelor respective şi deoarece nu s-a luat nicio măsură în acest sens ne-am adresat unui executor judecătoresc! Urmează ca executorul judecătoresc să acţioneze în conformitate cu legislaţia în vigoare” spune Traian Pădreţ.

Acesta mai adaugă faptul că există sentinţe definitive şi irevocabile din perioada mai – iunie 2008 pentru plata diferenţelor salariale pentru cadrele didactice cu gradul I şi peste 25 ani vechime şi pentru treptele suplimentare de salarizare pentru cadrele didactice cu peste 30, 35, 40 ani vechime care nu au fost executate. „Este vorba de membrii noştri de sindicat de la toate grădiniţele din Câmpulung Moldovenesc. Şi aceste sentinţe au ajuns la executorul judecătoresc” afirmă Traian Pădureţ.

„Unii ordonatori de credite au uitat de prevederile care acordă tichete cadou şi angajaţilor din învăţământ. Dacă în învăţământul de masă, tichetele cadou care se acordă pentru Paşte s-au acordat pe ici pe acolo, în învăţământul special acest lucru nu s-a întâmplat.
Şi în această problemă avem hotărâri definitive şi irevocabile neexecutate pentru tichetele cadou neacordate în anul 2008 ( Grupul Şcolar Dumbrăveni, toate grădiniţele din C-lung Moldovenesc, S.A.M. Păltinoasa, Şcoala nr.1 Vatra Dornei, Şcoala nr. 4 Vatra Dornei ) , alte procese sunt câştigate la prima instanţă şi acum se află la Curtea de Apel Suceava ( Grădiniţa nr. 1 Gura Humorului, Şcoala „ Simion Florea Marian” Ilişeşti, Colegiul Gura Humorului).

Acolo unde tichetele cadou nu au fost acordate în anul 2009 ( pentru Paşte) suntem în situaţia de a acţiona în instanţă până la sfârşitul lunii mai a.c.
Iată că pe fondul mai multor nereguli, neconcordanţe între declaraţiile celor de la Bucureşti şi ceea ce se întâmplă de fapt în teritoriu, învăţământul nu a ajuns şi se pare că nici nu va ajunge prea repede o prioritate naţională.

Să mai amintim şi de prevederile Legii 221 ?, de prevederile OUG 1/2009 care susţine o mărire salarială de o treime din prevederile Legii 221 pentru perioada mai – 31 august 2009 ?
Membrii de sindicat nu se aşteaptă la nimic bun ! Până când oare ? Până într-o zi, când sper că vor fi conştienţi de importanţa lor, că vor fi – în sfârşit – uniţi şi vor merge până la capăt !
Vin alegerile !! Vin şi pomenele ? Poate, poate…” mai spune Traian Pădureţ.