ASI Suceava consideră abuzivă recuperarea unor sume de bani de la cadrele didactice în urma controlului efectuat de Ministerul Educației în județul Suceava. Giani Leonte: Vom contesta în termen orice decizie/notă/raport emis de audit, vom depune toate demersurile legale pentru apărarea membrilor noștri de sindicat

Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava avertizează directorii unităților școlare să nu ia măsuri abuzive de recuperare a unor sume de bani de la cadrele didactice în urma controlului efectuat de Ministerul Educației în județ.

Președintele Alianței Sindicatelor din Învățământ (ASI) Suceava, Giani Leonte, a transmis directorilor unităților școlare din județ o adresă în care le transmite că,  în această perioadă, Ministerul Educației Naționale efectuează o acțiune control în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Suceava, referitoare la plata drepturilor salariale reprezentând daune și interese moratorii sub forma dobânzii legale.

 El prezintă mai multe considerente pentru care acest control nu poate impune măsuri abuzive de recuperare a unor sume de bani.

Astfel,  Conform Codului muncii angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, iar angajatorul care a plătit despăgubirea îşi va recupera suma aferentă de la salariatul vinovat de producerea pagubei.

„Corpul de control al MEN va întocmi un raport care nu are valoare de act juridic în sensul Legii nr. 554, în sensul că nu este executoriu, respectiv nu are valoarea unei decizii de imputare. Așadar, este ilegal ca salariații să fie obligați să restituie banii. Raportul are valoare de îndrumare, el va fi trimis MEN care va decide ce se va întâmpla. Pe de altă parte, nu exista raport juridic de muncă între Ministerul Educației Naționale și cadrele didactice, MEN având calitatea de a controla instituțiile din subordine”, arată Leonte.

El subliniază că auditorii nu audiază persoane, ci sisteme, entități, programe și activități și susține că chiar dacă se va emite o notă/raport/decizie, de către Corpul de control, angajații în cauză nu trebuie să semneze vreun angajament de plată, pentru că unitatea angajatoare este responsabilă de restituirea sumelor, întocmirea statelor de plată, calculul și virarea sumele respective.

„Apreciem că dreptul membrilor noștri de sindicat de a beneficia de aceste sume câștigate în instanță este perfect legal, orice prevedere contrară încălcând principiul neretroactivităţii legii. În aceste condiţii, prin obligarea de a restitui drepturile salariale obținute prin hotărâri judecătorești definitive pentru anii verificați de Corpul de control, a fost încălcat principiul neretroactivităţii legii, în afară de faptul că acțiunea demarată de către Corpul de control îmbracă forma infracțiunii de nerespectare a hotărârilor judecătorești prevăzută de art. 287 Cod. Penal”, se mai arată în adresa transmisă directorillor de unități școlare sucevene.

Totodată, Giani Leonte subliniază că în conformitate cu practica Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), drepturile salariale, inclusiv premiile, reprezintă concepte asimilate bunurilor mobile, iar CEDO s-a pronunţat în nenumărate rânduri, chiar şi împotriva României, în sensul că şi dreptul de creanţă reprezintă un „bun” în sensul Art. 1 din Primul protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, dacă este suficient de bine stabilit pentru a fi exigibil, sau dacă reclamantul poate pretinde că a avut cel puţin o ”speranţă legitimă” de a-l vedea concretizat.

„Art. 1 din Primul protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, ratificată de România prin Legea nr. 30 din 3 8 mai 1994: ,,Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.”

Lipsirea membrilor noștri de sindicat de dreptul câştigat reprezintă, în mod evident, o ingerinţă ce a avut ca efect privarea noastră de acest bun – în sensul art. 1 din Primul protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale”, arată liderul ASI Suceava.

El mai susține că și Constituția României are o reglementare asemănătoare, resprectiv: „Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.”, iar de asemenea, potrivit art. 17 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului: „Orice persoană are dreptul la proprietate, atât singură, cât şi în asociaţie cu alţii. Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa”.

„Prin urmare, indiferent de rezultatul controlului, vom contesta în termen orice decizie/notă/raport emis de audit, vom depune toate demersurile legale pentru apărarea membrilor noștri de sindicat!”, a avertizat Giani Leonte.