Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava, una dintre castigatoarele programului masteral “Professoria”

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, din cadrul Universităţii sucevene “Ştefan cel Mare” este una dintre cele cinci câştigătoare ale programului “Professoria – Profesori mai buni pentru copiii noştri”, iniţiat de Fundaţia Dinu Patriciu şi Fundaţia CODECS pentru Leadership. Universitatea suceveană s-a înscris în competiţie cu programul de Master în Educaţie “Didactica limbilor moderne”, care, potrivit organizatorilor, s-a remarcat printr-o abordare modernă a evaluării viitorilor profesori, subliniind importanţa deosebită a probelor practice.

Aşadar, organizatorii acestei importante competiţii academice au anunţat joi, printr-un comunicat de presă, că, în urma evaluării juriului, din care au făcut parte peste 30 de personalităţi ale societăţii româneşti implicate în domeniul educaţiei şi exponenţi ai mediului academic internaţional, programele de Master desemnate câştigătoare sunt dezvoltate de către:

>Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi – Facultatea de Psihologie şi Ştiinte ale Educaţiei cu programul “Didactici aplicate pentru învăţământul primar”, Universitatea din Piteşti – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic cu programul “Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice”, Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Litere şi Ştiinte ale Comunicării, care a propus programul “Didactica limbilor moderne”.

În plus, echipa de proiect a decis premierea a încă două programe masterale, respectiv: Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad – Facultatea de Psihologie şi Stiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială, cu programul “Noi paradigme în formarea profesorilor” şi Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Psihologie şi Stiinţele Educaţiei, care a înscris în competiţia colegială programul “Master în Educaţie”.

Programele selectate propun noi modele de formare a viitorilor profesori, cu accent considerabil pe pregătirea pedagogică şi practica didactică. Potrivit organizatorilor, programele Universităţii din Arad, din Bucureşti şi din Piteşti au o semnificativă dimensiune inovatoare, trecând dincolo de formarea în disciplinele de specialitate.

Programul Universităţii din Suceava s-a remarcat printr-o abordare modernă a evaluării viitorilor profesori, subliniind importanţa deosebită a probelor practice.

Programul masteral al Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi răspunde inovativ unei necesităţi stringente privind dezvoltarea personalului didactic din învăţământul primar.

“Orice reformă reală a sistemului educaţional trebuie să acorde o atenţie sporită formării şi dezvoltării profesionale a oamenilor de la catedră. Acesta este motivul pentru care am pornit programul Professoria. Proiectele câştigătoare s-au remarcat prin abordarea integrată a criteriilor competiţiei, respectiv componenta practică a pregătirii viitorilor profesori, coerenţă interdisciplinară şi nu în ultimul rând metodologia de evaluare a absolvenţilor. Iniţial, ne-am propus să premiem trei programe, însă după procesul de jurizare am decis să mai susţinem încă două programe masterale”, spune Tincuţa Baltag, Director General al Fundaţiei Dinu Patriciu.

“Professoria înseamnă, înainte de orice, un test de leadership real în educaţie. In acest context, remarc două procese importante, legate între ele: jurizare “inter pares” pe de o parte şi învăţarea reciprocă, generată pe cale de consecinţă, pe de altă parte. Apreciez că ambele procese pot contribui la dezvoltarea programelor masterale prezente în competiţie, posibil şi a celor premiate astăzi. Este, în fond, lecţia învăţării continue, pe care toţi avem a o însuşi şi practica”, declară Marian Stas, Preşedinte Fundaţia CODECS pentru Leadership.

Cele 5 programe desemnate câştigătoare vor primi câte un grant în valoare individuală de 30.000 Euro pentru implementare, începând cu luna octombrie 2010. Prima tranşă a finanţării, în valoare individuală de 10.000 Euro, va fi acordată în vederea pregătirii documentaţiei pentru acreditarea programelor de master de către ARACIS, termenul limită pentru depunerea documentaţiei fiind 31 martie 2010. Valoarea totală a acestui proiect este de 150.000 de Euro.

Organizatorii au anunţat că în etapa de jurizare a competiţiei “Professoria”, proiect lansat în luna octombrie 2009, au intrat 17 propuneri de curriculum, înscrise de 13 instituţii din marile centre universitare ale ţării.

Tot ei ne-au informat şi cu privire la echipa care a dezvoltat proiectul “Professoria – Profesori mai buni pentru copiii noştri”, din care fac parte Dr. Simona Velea – Cercetător Stiinţific Institutul de Stiinţe ale Educaţiei, Marian Stas – Preşedinte Fundaţia Codecs pentru Leadership, Dr. Lucian Ciolan – Conferenţiar, Catedra de Pedagogie, Facultatea de Psihologie şi Stiintele Educaţiei şi Tincuţa Baltag – Director General Fundaţia Dinu Patriciu.