Proiectul „Eco-Transparenta” promoveaza eco-responsabilitatea

Proiectul Asociaţiei Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina,“ECO-TRANSPARENŢĂ, Proiect pilot pentru ecologizarea deciziilor administrative cu impact asupra peisajului citadin sucevean”, finanţat de Comisia Europeană şi Guvernul României, prin Programul “Facilitatea de Tranziţie 2007/ 19343.01.11 – Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta împotriva corupţiei” a fost lansat oficial marţi, printr-o conferinţă de presă ce a avut loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Suceava. La eveniment au participat peste 80 de persoane, printre care s-au numărat reprezentanţi şi funcţionari ai Primăriei Suceava, Prefecturii Suceava, Garzii de Mediu şi Agenţiei de Protecţie a Mediului Suceava. Nu au lipsit de la lansare nici voluntarii ecologişti, tineri şi adulţi, cadre didactice şi universitare, oameni de afaceri, pensionari şi reprezentanţi ai unor ONG-uri locale.

Potrivit reprezentanţilor asociaţiei, proiectul propune crearea cadrului organizaţional pentru participarea activă a reprezentanţilor societăţii civile la prevenirea şi combaterea corupţiei în ceea ce priveşte deciziile cu impact de mediu la nivelul comunităţii locale. Alte obiective ale implementării vizează dezvoltarea aptitudinilor şi abilităţilor civice ale reprezentanţilor societăţii civile, îmbunătăţirea implicării acestora în prevenirea şi combaterea corupţiei, schimbarea atitudinii funcţionarilor publici faţă de cetăţeni, în general, şi faţă de voluntarii ecologişti, în special, promovarea principiilor integrităţii şi eticii, transparenţei, responsabilizării şi bunei guvernări.

În cadrul proiectului “ECO-TRANSPARENŢĂ” se va desfăşura, pe parcursul a zece luni, o campanie susţinută de schimbare a atitudinii funcţionarilor faţă de cetăţean şi voluntarul ecologist, prin informarea cetăţenilor asupra propriilor drepturi, prin implicarea societăţii civile în deciziile cu impact de mediu la nivelul comunităţii locale sucevene şi prin monitorizarea aplicării acestora în folosul comunităţii şi cu respect pentru banul public. În mod special, se au în vedere acele lucrări edilitare care afectează peisajul citadin sucevean.

“Mulţi cetăţeni îşi afirmă suspiciunea privind integritatea funcţionarilor publici, dar nu asimilează acest comportament cu corupţia, ci doar cu tradiţia balcanică a zonei. Sperăm într-o schimbare de atitudine a funcţionarilor suceveni şi, în egală măsură, a reprezentanţilor societăţii civile (organizaţii neguvernamentale, tineri, voluntari ecologişti) în privinţa percepţiei asupra corupţiei, cu ţintă pe deciziile locale cu impact de mediu”, a declarat Beatrice Ştefănescu, secretar executiv al GEC Bucovina.

Şefii instituţiilor publice implicate în implementarea proiectului “ECO-TRANSPARENŢĂ”, şi anume: primarul Sucevei Ion Lungu, directorul coordonator al Comisariatului Regional Suceava, Garda de Mediu, Diana-Mihaela Croitoru şi directorul coordonator Constantin Proboteanu de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava şi-au afirmat interesul, susţinerea şi implicarea personală în implementarea acestui proiect.

„Consider acest proiect ca fiind un prim pas pe care, societatea civilă prin reprezentanţii săi, sau direct, îl face în implicarea activă în problematica protecţiei mediului. Să fii doar spectator nu este o atitudine corectă faţă de tine şi copii tăi, dar şi faţă de cei din jurul tău. Ar trebui, prin acest proiect, să înţelegem că fiecare avem o responsabilitate în dezvoltarea societăţii, că suntem obligaţi să contribuim la alegerea celei mai bune decizii pentru o dezvoltare durabilă şi că trebuie să nu trecem cu vederea faptele sau deciziile care ne pot influenţa negativ mediul în care trăim. Garda Naţională de Mediu prin Comisariatul Regional Suceava intenţionează, prin participarea activă la acest proiect, să implementeze eficient şi durabil măsurile necesare reuşitei proiectului pe termen lung. De asemenea, ne reafirmăm sprijinul pentru dezvoltarea acţiunilor de protecţia mediului prin implicarea societăţii civile şi mai ales a tinerilor în acţiunile de educare, conştientizare şi mediatizare a principiilor ecologice care stau la baza eco-responsabilităţii”, a declarat Diana CROITORU, director coordonator al Comisariatului Regional Suceava al Gărzii de Mediu.

“Pentru fiecare dintre noi apa, aerul, mediul înconjurător nu reprezintă o moştenire de la generaţiile trecute, ele sunt un împrumut de la generaţiile viitoare. Dacă faza de conştientizare a problematicii de mediu este, în opinia multora, depăşită, iar soluţiile, regulile şi programele ce trebuie aplicate în fiecare caz în parte sunt stabilite şi puternic mediatizate – consider că la etapa referitoare la implicare şi participare activă, suntem încă deficitari. Iată de ce consider că implementarea acestui proiect este binevenită pentru municipiul Suceava, cu atât mai mult cu cât reprezintă încă o confirmare a bunelor relaţii de colaborare care există între administraţia publică locală şi reprezentanţii societăţii civile”, a declarat Ion Lungu, primarul municipiului Suceava.

„Populaţia nu cunoaşte rolul important pe care îl poate avea în procesul de decizie privind aprobarea, din punct de vedere al protecţiei mediului, a planurilor, programelor, proiectelor de investiţii publice şi private în comunitatea în care trăiesc şi muncesc. Voluntarii ecologişti implicaţi în activităţile proiectului vor aprofunda percepţia asupra modalităţilor concrete de acţiune şi îşi vor dezvolta capacitatea de implicare prin voluntariat activ la viaţa comunităţii”, a spus Constantin Proboteanu, director coordonator la Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava.

Persoanele dornice să se implice în activităţile proiectului, ca voluntari ecologişti, îi pot contacta pe membrii organizaţiei GEC Bucovina la sediul organizaţiei din Suceava, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, parter, intrarea din curtea interioară.