Punctajele aferente criteriilor de acordare a gradatiilor de merit trebuie detaliate pana saptamana viitoare

Până luni, Comisia paritară de la nivelul IŞJ Suceava trebuie să detalieze punctajele aferente criteriilor de acordare a gradaţiilor de merit. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Inovării, Tineretului şi Sportului (MECTS) a modificat criteriile de acordare a gradaţiilor de merit, dar şi calendarul desfăşurării concursului pentru acordarea acestora. Cea mai importantă modificare este prelungirea perioadei de acordare a acestui stimulent de 25% la salariul de bază, pe o perioadă de la patru la cinci ani. Noua măsură va fi aplicată nu de la 1 iulie, cum se întâmpla până acum, ci cu data de 1 septembrie a anului următor, înainte de începerea anului şcolar 2010-2011.

Potrivit noului grafic al desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit, până pe 15 martie trebuie realizată detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară la nivelul Inspectoratului Şcolar, între 15 martie şi 12 aprilie se vor depune dosarele cu acte justificative, iar între 15 şi 20 aprilie dosarele vor fi analizate de către inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ, urmând să fie elaborat raportul referitor la activitatea candidatului.

Abia la finalul lunii iulie, candidaţii vor afla dacă li se va acorda procentul de 25% în plus la salariul de bază.

Între 10 şi 12 mai, Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar aprobă lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, pe 13 mai se afişează lista la avizierul inspectoratului, iar între 13 şi 17 mai se vor depune contestaţiile.

În judeţul Suceava sunt 9.346 cadre didactice din care 7.109 titulari dar, conform metodologiei, 16% din aceştia au dreptul să beneficieze de gradaţii de merit, dacă se încadrează în condiţiile impuse şi însumează minim 50 de puncte.

Anul trecut s-au depus 646 dosare pentru gradaţia de merit, circa 100 au întrunit un punctaj mai mic de 50, trei dosare au fost respinse iar un altul a fost incomplet. La final au primit gradaţia de merit 400 de dascăli suceveni.

Începând cu anul şcolar 2010-2011, gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de cinci ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcţii. Aceasta constă într-un plus de 25% adăugat la salariul de încadrare al celui care obţine gradaţia de merit.

Validarea rezultatelor finale se va face în data de 24 mai, urmând ca între 26 şi 28 mai să fie trimisă lista cu dascălii care ar urma să beneficieze de gradaţia de merit către Ministerul Educaţiei.
Candidaţii vor afla abia pe 30 iulie dacă vor primi acel plus la salariul de bază pentru următorii cinci ani, întrucât lista cadrelor didactice care primesc gradaţii de merit este formulată prin ordinul ministrului Educaţiei.