Asistente medicale din judet, instruite in informatica medicala

Asistente medicale din cele 10 spitale de stat din judeţul Suceava vor fi instruite în informatică medicală, în cadrul unui program. Astfel, începând cu această lună, Ministerul Sănătăţii va derula, pe o perioadă de 3 ani, proiectul „Cunoştinţe de utilizarea calculatorului şi informatică medicală pentru creşterea adaptabilităţii asistentelor medicale din spitalele din România“.

Contractul de finanţare are o valoare totală de 10.635.085.00 lei, din care 1.419.000.00 lei reprezintă contribuţia beneficiarului -prin Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”, în cadrul axei prioritare 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” – domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”.

Astfel, 4000 de asistente medicale din 400 de spitale din toată ţara, cu sau fără cunoştinţe de bază în operarea calculatoarelor, vor fi instruite în vederea obţinerii certificatului ECDL (European Computer Driving Licence).

Mai mult, alte 400 de asistente medicale (câte una din fiecare spital), de data asta cu competenţe de utilizare a computerelor şi cunoştinţe de informatică medicală, vor fi pregătite în scopul constituirii unei reţele de formatori. Aceasta va avea rolul, şi după încheierea Proiectului, de a monitoriza, în timp real, stadiul procedurilor informatizate utilizate de personalul mediu din spitale şi de a identifica, evalua şi raporta nevoile de instruire ale acestora pentru creşterea permanentă a adaptabilităţii. Raportările vor sta la baza strategiilor si programelor de instruire elaborate ulterior de Ministerul Sănătăţii.

Cunoştinţele de operare a calculatorului reprezintă cerinţe de bază pentru accesul la programele de instruire oferite de furnizorii de echipamente medicale şi tehnologii computerizate, iar utilizarea echipamentelor computerizate a devenit o activitate integrată practicii cotidiene a asistentelor din spitale.