Structura ISJ Suceava, diminuata cu 20 la suta

Săptămâna trecută, Ministerul Educaţiei a transmis inspectoratelor şcolare din ţara noile organigrame, ce intră în vigoare începând cu data de 1 septembrie a.c. „S-a primit noua organigramă de la Ministerul Educaţiei şi momentan se lucrează la ea pentru a se stabili exact cum se va face reorganizarea reţelei şcolare. Vorbim despre posturi din Inspectoratul Şcolar, Casa Corpului Didactic, palate şi cluburi şcolare şi sportive. La fel ca în cazul unităţilor şcolare, se face o reorganizare pentru ca efectivele de elevi scad şi e normal să se modifice şi schema de personal. Ministerul transmite în fiecare an un anumit număr de posturi, care de regulă este mai mic, nu numai în contextul economic actual. Acum inspectorii lucrează cu aceste date, urmând să se facă o reorganizare a compartimentelor şi departamentelor, care va fi valabilă de la 1 septembrie, iar datele exacte cu privire la modificările de personal vor fi făcute publice după ce această vor fi finalizate”, a declarat săptămâna trecută Laurenţa Hacman, purtătorul de cuvânt al IŞJ Suceava.

Marţi, IŞJ Suceava a venit cu precizări, subliniind că în judeţul Suceava numărul de posturi finanţate începând cu 1.09.2010 de la bugetul de stat este de 202,5, defalcat după cum urmează: „Aparatul propriu al Inspectoratului Şcolar – 37 (27 didactic – inspectori şcolari şi 10 didactic auxiliar); Cluburile sportive şcolare – 64 (51 didactic, 6 didactic auxiliar şi 7 nedidactic); Palatul şi Cluburile copiilor şi elevilor – 91 (73 didactic, 8 didactic auxiliar şi 10 nedidactic); Casa Corpului Didactic -10,5 (8 didactic – director şi profesori metodişti, 2,5 didactic auxiliar).

„Faţă de anul şcolar anterior, când au fost 253 posturi, reducerea înregistrată reprezintă 19,97%. Cele mai multe posturi diminuate au fost de tipul didactic auxiliar şi nedidactic- 48,60%. Posturile didactice reduse au fost ocupate anterior prin suplinire”, subliniază şeful IŞJ Suceava, Petru Carcalete.

În conformitate cu acelaşi ordin, începând cu 1 septembrie a.c. Inspectoratul Şcolar va fi organizat pe 3 departamente, respectiv Administrativ cu 10 posturi de didactic auxiliar, Descentralizare, management instituţional, Dezvoltarea resursei umane şi ultimul- Curriculum şi Controlul asigurarea calităţii cu 27 de inspectori şcolari.

Conducerea va fi asigurată de un inspector şcolar general şi 2 inspectori şcolari generali, coodonatori ai celor 2 departamente.

Departamentul Descentralizare, management instituţional, Dezvoltarea resursei umane va cuprinde inspectori şcolari de specialitate cu atribuţii în domeniile: implementarea descentralizării instituţionale, managementul resurselor umane, mentorat, dezvoltarea resursei umane, educaţie permanentă, proiecte educaţionale, învăţământ particular şi alternative educaţionale.

În Departamentul Curriculum şi Controlul asigurarea calităţii îşi vor desfăşura activitatea inspectori şcolari de specialitate cu atribuţii în: monitorizarea curriculumului descentralizat, învăţământul preprimar şi primar, limba şi literatura română, limbi moderne, matematică, informatică, fizică, chimie, biologie, istorie, geografie, socio-umane, arte, religie, educaţie fizică şi sport, învăţământ profesional şi tehnic, minorităţi, învăţământ special.

loading...