Adaposturile publice de protectie civila din judet, mai mult decat insuficiente


Intră acum și în grupul de

La 78 de ani de la înfiinţarea Protecţiei Civile în România, datele arată că în judeţul Suceava, în cazul unui dezastru populaţia, oamenii de rând, nu au nici o şansă de a fi adăpostită şi nici înştiinţată în timp util. La nivelul judeţului Suceava există 7 punte de comandă dintr-un total de 17 ca necesar şi 957 adăposturi publice de protecţie civilă, cu o capacitate de 44.981 locuri, se arată în ultimul raport de activitate a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” Suceava, în condiţiile în care populaţia judeţului este puţin peste 700.000 locuitori.

În ceea ce priveşte capitolul „Înştiinţarea, alarmarea şi evacuarea populaţiei”, ISU Suceava menţionează că „planurile de evacuare în situaţii de urgenţă au fost întocmite la nivelul localităţilor, instituţiilor publice şi operatorilor economici începând cu anul 2006 având la bază legislaţia în domeniu” şi că „viabilitatea acestor planuri a fost verificată în teren, prin exerciţiile executate cu ocazia controalelor de la localităţi, unităţi şcolare, obiective economice, ş.a”, dar nu sunt suficiente sirene.

Astfel, alarmarea populaţiei judeţului Suceava despre pericolul atacului din aer sau al producerii unor dezastre se realizează cu 19 sirene electrice de 3,5 Kw, 120 sirene electrice de 5,5 Kw şi 9 sirene electronice.

Potrivit ISU „Bucovina”, „la nivelul municipiilor şi oraşelor, zona de acoperire, din punct de vedere al audibilităţii, este de aproximativ 60%, în schimb la nivelul localităţilor rurale nivelul audibilităţii este de 31% – din 98 de comune, iar 36 nu au în dotare sirene electrice sau electronice”.

Pe lângă pericolele atacurilor aeriene sau a producerii unor dezastre, în judeţ mai există şi societăţi comerciale ce sunt adevărate „bombe”. Pe teritoriul judeţului Suceava sunt identificaţi 5 operatori economici surse de risc chimic, spun pompierii suceveni, patru din aceşti operatori deţinând amoniac în instalaţiile de frig. Un operator economic a dezafectat o parte din instalaţia de amoniac utilizată în producerea frigului şi a înlocuit amoniacul cu freonul.
Pentru aceşti operatori economici sunt întocmite planuri de înştiinţare – alarmare şi planuri de evacuare în situaţii de urgenţă în care sunt implicate substanţe chimice, dar trebuie reactualizate, mai subliniază ISU „Bucovina”.

De asemenea, în judeţ sunt identificaţi şi monitorizaţi 8 operatori economici care sunt clasificaţi la nivelul de risc conform HG 804/2007. Unul este clasificat la risc major, şi 7 operatori economici clasificaţi cu risc minor de producere a accidentelor tehnologice în care sunt implicate substanţe periculoase.


Intră acum și în grupul de