Pe calea succesului

Un început, un destin, un drum spre afirmare şi înplinire. Gânduri, idei,  fapte.

Sunt obiectivele urmărite de publicaţia noastră aflată acum pe treapta evoluţiei sale.

E o idee mai veche transpusă cândva pe alte meleaguri devenite acum amintire.

O idee care a prins aripi şi printre adolescenţii instituţiei noastre care vrea să pună în valoare spiritul de iniţiativă, dorinţa de afirmare şi cunoaşere, gândirea critică şi obiectivă.

Am găsit aici, la Colegiul ,,Vasile Lovinescu’’ din Fălticeni, oameni dăruiţi muncii lor pentru care ziua de mâine e o nouă provocare. Sunt oameni inimoşi, puternici care îţi arată la fiecare pas pasiunea  pentru ceea ce realizează şi care doresc să fie cunoscută calitatea activităţilor lor. Şi nu pot trece peste faptul că doamna profesor Laura Mirela Pintilie, pe atunci director al acestei şcoli, a oferit exemplul cel mai bun în acest sens.

Colaborarea şi spiritul de echipă sunt trăsăturile ce definesc nu numai cadrele didactice, dar şi elelvii a căror dăruire spre studiu trebuie lăudată. Se poate spune doar de la prima privire că sunt modele demne de urmat pentru generaţiile tinere. Dovedesc mult tact şi abilitate în munca lor, doresc să arate cât mai bine şi mai des capacităţile lor creative şi instructive.

Motiv întemeiat pentru a pune bazele acestei noi publicaţii care încearcă să surprindă activitătile profesorilor şi elevilor în cadrul procesului de dobândire a competenţelor lingvistice, a procesului instructiv-educativ.

Publicaţia care se doreşte a fi o revistă de tip magazin, a cărei temă principală este educaţia emoţională, se împărte pe mai multe sectiuni : creaţie literară, lectura în viaţa mea, creaţie artistică-decorativă, pagina de engleză, pagina de franceză.

Fiecare rând, fiecare pasaj sau desen nu fac decât să aducă pata de culoare în viaţa şcolarului.

O secţiune aparte este cea legată de activitătile extrşcolare şi extracuriculare care subliniază imortanţa voluntariatului în viaţa cotidiană, transpune spiritul patriotic prin reliefarea unor aspecte istorice mai puţin cunoascute sau uitate, adaugă un plus de noutate tradiţiilor locale populare.

Nu ne rămâne decât  speranţa că răsfoirea paginilor publicaţiei va adduce bucurie şi că relaţionarea cu dumneavoastră nu se va opri aici, aceasta asigurând trăinicie revistei noastre.

 Iniţiativa realizării acestei reviste a apartinut unui grup de profesori de la Colegiului ,, Vasile Lovinescu’’ din cadrul catedrei de limbi moderne Purdilă Carmen, Gabriela Budeanu, Popa Oana, Spoială Loredana. În urma discuţiilor profitabile şi având sprijinul colectivului managerial al colegiului, revista a pus într-o lumina favorabilă activitatea catedrei de limbi moderne şi nu numai, alegându-se un titlu sugestiv : MUGURI ŞI ARIPI.

 Colectivul redacţional a pornit cu un număr mic de colaboratori pentru ca mai apoi să sporească alăturându-se profesori şi elevi inimoşi capabili să redea speranţa şi respectul muncii cuvenite.Şi trebuie amintit în acest sens numele doamnelor profesor Creţu Monica, Mironescu Alina şi al elevilor clasei a IX-a secvicii C care fără ezitare ni s-au alăturat : Tăpoi Ilie, Ilincăi Ştefan.

Cu paşi mărunţi dar siguri am pornit pe drumul cunoaşterii, al înţelegerii şi al dăruirii. Astfel publicaţia a evoluat, a căpătat noi valenţe prin crearea unei secţiuni dedicate tuturor profesorilor din şcoală, având titlul generic pagina colaboratorilor. Un alt element de noutate, cu care am obişnuit dragă cititorul, are în vedere o nouă secţiune, pagina şcolii. Se pot descoperi multitudinea preocupărilor pentru dezvoltarea imaginii şcolii noastre prin activităţile extraşcolare şi proiectele europene. Şi în acest sens putem aminti secţiunea dedicată activităţilor ecologiste aşa cum sunt paginile ce descriu activitatea patrulei  Eco Desire, ca proiect naţional inclus în programul internaţional coordonat de CCDG Bucureşti.Tot ca noutate este şi propunerea acceptată ca activitate în CAEJ/2013, poziţia 13, secţiunea C, prin care paginile revistei noastre sunt deschise pentru elevii şi cadrele didactice din ţară care doresc să-şi facă cunoscute punctele de vedere legate de actul de creaţie şi procesul didactic. Ca urmare un număr de şapte şcoli şi-au asumat participarea, remarcându-se elevii Liceului Teoretic ,,Ioan Gh.Roşca’’,Osica de sus, Olt sau cei ai Şcolii Gimnaziale ,, Al.I.Cuza’’ Fălticeni.

Recunoaşterea meritelor noastre este vădită de participarea la concursul naţional de jurnalism faza, judeţeană unde am obţinut locul III la sectiunea reviste şcolare tip magazin, pentru al doilea an consecutiv.

 Perfecţionarea redacţională, implicarea  mai multor cadre didactice, a elevilor sunt obiectivele urmărite de membrii colectivului redacţional al acestei publicaţii.

Un drum presărat cu gânduri curate, emoţie şi implinire.Un drum ce şerpuieşte printre sclipirile celor care încă mai au ceva de spus şi care prin efortul zilnic înplinesc ceea ce numim procesul de instruire didactică.

Fiecare număr al revistei ,,Muguri şi aripi’’ caută să pună în valoare interesul celor care zi de zi sunt pregătiţi să descopere noi lucruri, să perceapă valorile şi să le pretuiască.

Obiectivele urmărite de publicaţia noastră aflată la al patrulea număr se afirmă pe mai departe: implicare, dorinţă, afirmare, recunoaştere.

Multumin colaboratorilor şi sponsorilor care prin efortul lor fac ca această publicaţie să prindă aripi iar mugurii să nu se ofilească.

 Prof. Gabriela Budeanu-coordonator principal al revistei “Muguri şi aripi”