Schimb de experienta intre elevii irlandezi si cei de la Colegiul “Alexandru cel Bun” Gura Humorului

schimb de experienta

Un grup de 9 elevi de la Colegiul “Alexandru cel Bun” din Gura Humorului sunt implicaţi într-un program în parteneriat cu Schools Across Borders, în cadrul Global – Citizens – Network 2013-2014. Programul are ca scop realizarea unei reţele de şcoli din ţări diferite în cadrul căreia să primeze colaborarea şi schimbul de bune practici.

Şase şcoli din Irlanda fac parte din acest program, iar elevii sunt din clasele X–XII. Fiecare instituţie irlandeză a creat la rândul ei un grup de şcoli şi organizaţii non – guvernamentale din zone diferite, Irlanda, Bosnia, Kosovo, Palestina şi în comun şi-au propus să facă schimb de informaţii despre specificul fiecăreia, să se implice în activităţi de cercetare pe baza unor teme cum ar fi: valori şi probleme ale cetăţeniei globale sau rolul societăţii civile şi al tinerilor în transformarea şi schimbarea viitorului.

Programul a demarat în octombrie 2013 şi se încheie în mai 2014. Coordonatorul activităţilor, Darran Irvine, din Dublin, a implicat Colegiul „Alexandru cel Bun” prin elevii care reprezintă instituţia într-o serie de activităţi care şi-au propus schimbul de informaţii între elevii din România şi elevii din Irlanda referitoare la aspectele culturale şi tradiţiile specifice, drepturile omului în cele două ţări, probleme cu care se confruntă fiecare societate, probleme specifice zonelor de conflict, păreri personale despre cele două ţări.

Programul a început prin realizarea unei pagini de profil care conţine logo-ul şcolii, o fotografie a elevilor implicaţi, o scurtă descriere a instituţiei, chestionare puse la dispoziţie şi centralizate, precum şi viziunea personală a elevilor asupra beneficiilor participării într-un astfel de proiect.

Sesiunile pe Skype au oferit o variantă deschisă pentru elevii de la Colegiul „Alexandru cel Bun” şi elevele de la şcoala de fete St. Wolstan’s Community School de a se cunoaşte, de a împărtăşi şi de a-şi promova propriile idei, experienţa a fost apreciată pozitiv de către ambele părţi implicate. S-a discutat despre specificul educaţiei în cele două ţări, s-au făcut fotografii şi s-au legat prietenii cu cele 24 de fete.

Oana, Alina, Mihaela, Ramona, Petra, Andrei, Cosmin, Simon şi Erwin sunt cei care vor finaliza proiectul în luna mai, elevi care se folosesc de cunoştinţele de limba engleză pentru a afla despre Europa, despre educaţia pentru cetăţenie globală, despre educaţia interculturală. Temele abordate în cadrul activităţilor desfăşurate sunt: diferenţele de gen, vârstă, etnie, cultură şi religie, valori şi drepturi ale omului în cele două ţări, sărăcie şi zone de conflict, egalitate şi globalizare.

Prof. Brînduşa Luminiţa Cîmpan, de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului