Vin alegerile la AJF Suceava (Fotbal)

În şedinţa din 3 februarie 2010, Biroul Executiv al AJF Suceava a decis să convoace pe data de 6 martie 2010, Adunarea Generală Ordinară în care va fi ales preşedintele şi vicepreşedinţii pentru următorii 4 ani. „Vă aducem la cunoştinţă că în conformitate cu prevederile art. 25, din Statutul AJF Suceava şi a dispoziţiilor FRF, Biroul Executiv al AJF Suceava a hotărât în şedinţa sa din 03. 02.2010, convocarea Adunării Generale Ordinară a AJF Suceava, pentru ziua de sâmbătă 06.03.2010, ora 11:00 (prezenţa delegaţilor pentru validare se va face începând cu ora 10:00 la sala de conferinţe a hotelului Sagra, de lângă Mănăstirea Zamca)”, se arată într-un comunicat emis de AJF Suceava.

În baza articolului 31 din Statutul AJF Suceava, persoanele care doresc să candideze pentru funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte ai AJF, trebuie să îndeplinească cumulat, următoarele condiţii:

1) Pentru funcţia de preşedinte:

a) să fie absolvent al învăţământului superior, ori a învăţământului liceal/tehnic;
b) să aibă cunoştinţe de management sportiv, să cunoască regulamentele AJF şi FRF, să aibă o vechime efectivă (consecutivă de minim 4 ani – un mandat), în domeniul conducerii şi organizării activităţii fotbalistice la nivel de AJF sau FRF;
c) să aibă cetăţenia română;
d) să nu fi primit sancţiuni din partea AJF sau FRF în activitatea desfăşurată;
e) să fie apt din punct de vedere fizic şi medical;
f) să nu aibă antecedente penale;
2) Pentru funcţia de vicepreşedinte:
a) să fie absolvent al învăţământului superior, ori a învăţământului liceal/tehnic;
b) să aibă cunoştinţe de management sportiv, să cunoască regulamentele AJF şi FRF, să aibă o vechime efectivă de minim 4 ani în conducerea unui Club Sportiv sau Asociaţie Sportivă;
c) să aibă cetăţenia română;
d) să nu fi primit sancţiuni din partea AJF sau FRF în activitatea desfăşurată;
e) să fie apt din punct de vedere fizic şi medical;
f) să nu aibă antecedente penale;

Candidaţii vor depunde dosarele la secretariatul AJF Suceava până la data de 18.02.2010, ora 12:00 şi trebuie să cuprindă următoarele:

1) Pentru funcţia de preşedinte:
a) cerere olografă;
b) recomandare de la un Club Sportiv sau Asociaţie Sportivă afiliată la AJF Suceava;
c) program pentru principalele obiective care şi le propune să le realizeze în timpul mandatului;
d) Curicullum Vitae
e) cazierul judiciar;

2) Pentru funcţia de vicepreşedinte:
a) dosarul trebuie să conţină aceleaşi documente ca la preşedinte, mai puţin cel de la punctul c) După data de 18.02.2010, ora 12:00 nu se mai admite primirea de dosare.

De asemenea, dosarele incomplete vor fi respinse.