A N U N Ţ

A. Privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea masei lemnoase pe picior în volum total de 8,4 mii mc, din care: 8,3 mii mc fond forestier de stat şi 0,1 mii mc fond forestier administrat proprietate UAT la ocoalele silvice: Breaza, Pojorata, Vama, Frasin, Stulpicani, Gura Humorului, Solca şi Fălticeni,
şi

B. Organizarea licitaţiei masei lemnoase fasonate în volum total de 7,1 mii mc la ocoalele silvice: Brosteni, Dorna Candrenilor, Cirlibaba, Pojorita, Moldovita, Frasin, Gura Humorului, Solca, Marginea, Putna, Falcau, Brodina, Malini, Rasca, Falticeni, Dolhasca, Patrauti si Adincata.

Organizatorul licitaţiilor: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

Data şi ora desfăşurării licitaţiilor:
A). 30 septembrie 2014, ora 9.00 pentru licitaţia de masă lemnoasă pe picior
B). 30 septembrie 2014, ora 11.00 pentru licitaţia de masă lemnoasă fasonată

Locul desfăşurării licitaţiiilor : DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA,cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

Tipul licitaţiilor: licitaţie publică cu strigare;

Licitaţiile sunt organizate şi se vor desfăşura conform prevederilor „Regulamentului de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva” aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1898/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Data şi ora organizării preselecţiilor: 25 septembrie 2014, începând cu ora 9.00
Data şi ora limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 25 septembrie 2014, ora 16.00

Lista partizilor/loturilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/lot sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, www.rosilva.ro.

A). Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie din fondul forestier proprietate publică a statului 8.402 m3,din care pe natură de produse:
– produse principale _________2607_ (m3);
– produse secundare ___ _ _2148 (m3);
– produse de igienă _____ _371 (m3);
– produse accidentale ___ _3276 (m3).
şi respectiv pe specii şi grupe de specii:
– răşinoase: __________6795 (m3);
– fag: _____________ 1357 (m3);
– stejari: ____________ 4 (m3);
– diverse specii tari: ___ _212 (m3);
– diverse specii moi: _____34 (m3).

B).Volumul total de masă lemnoasă fasonată oferit la licitaţie 7.079,540 m3, din care pe sortimente:
– lemn pentru cherestea răşinoase: __ 5266,57 (m3);
– lemn pentru cherestea fag: _______ 378,94 (m3);
– lemn pentru cherestea stejar: ______ 21,00 (m3);
– lemn pentru cherestea paltin: ______ 76,00 (m3);
– lemn pentru cherestea frasin: _____ 0,00 (m3);
– lemn pentru cherestea cires: _____ 0,00 (m3);
– lemn pentru cherestea diverse tari: __ 11,00 (m3);
– lemn pentru cherestea diverse moi: __ 74,00 (m3);
– lemn rotund şi despicat pentru industria celulozei şi hârtiei: __ _299,70 (m3);
– lemn rotund de foioase şi răşinoase pentru construcţii: ________ 0,00 ( m3);
– lemn de foc: __________ 941,89 (m3);
– cherestea : __________ 10,440 (m3).
şi respectiv pe specii şi grupe de specii:
– răşinoase: __________ 6518,60 (m3);
– fag: ________ 378,94 (m3);
– stejar, gorun: __________ 21,00 (m3);
– salcâm: ___________ 0,00 (m3);
– cireş: ___________ 0,00 (m3);
– paltin: __________ 76,00 (m3);
– frasin: ________ 0,00 (m3);
– tei: ________ 0,00 (m3);
– plop: ________ 70,00 (m3);
– diverse specii tari: ______ 11,00 (m3);
– diverse specii moi: ______ 4,00 (m3).

Masa lemnoasă oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului, certificat în sistemul Forest Stewardship Council (FSC), respectiv din fondul forestier proprietate publică a UAT-urilor.

Masa lemnoasă rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se va putea adjudeca, prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, excepţie făcând masa lemnoasă provenită din fond forestier proprietatea unităţilor teritorial administrative.

Caietele de sarcini pot fi procurate de la sediul organizatorului licitaţiilor începând cu data de: 22 septembrie 2014

Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: Persoanele juridice admise pentru participarea la licitaţii vor constitui garanţia de contractare prin instrumente bancare legale decontabile până la data licitaţiei sau prin numerar la casieria Direcţiei Silvice Suceava în limita plafoanelor prevăzute de legislaţia în vigoare.

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: (persoane de contact, numere de telefon): Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, telefon 0230/216.785 interior 227/288, sau 0230/521.641.