DNA il cerceteaza pe Printul Paul intr-un dosar privind retrocedarea a 30.000 de ha de padure la Brosteni

Prinţul Paul şi prinţesa Lia au fost citaţi la DNA Braşov, în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri, după ce au încercat să intre în posesia unei moşii de aproape 40.000 de ha pe raza localităţilor Broşteni şi Crucea din judeţul Suceava.

Potrivit unor surse judiciare din probele administrate până acum a rezultat că numiții Al României Paul Philippe și A României Lia Georgia, cu sprijinul juristei acestora, Ciocoiu Alina Carmen, pretinzând că sunt moștenitorii bunurilor deținute de Casa Regală A României, au cumpărat influență de la numitul Iacob Sorin Ion, care le-a promis că va interveni, direct sau indirect (cu sprijinul altor persoane) pe lângă funcționari cu atribuții în materia reconstituirii dreptului de proprietate pentru obținerea mai multor bunuri imobile (terenuri și clădiri).

printul Paul si LIa 2

Referitor la aceștia, un prim obiectiv îl reprezintă reconstituirea dreptului de proprietate asupra unui teren forestier de aproximativ 30.000 de ha situat pe raza orașului Broșteni, judeţul Suceava. Cei doi ar fi  făcut demersuri şi ar fi încercat  să capaciteze  Comisia locală de fond funciar Broșteni, să se pronunţe favorabil asupra unei cereri mai vechi formulate de Al României Paul-Philippe  fapte în derulare care au fost stopate.

Potrivit prefectului de Suceava, Florin Sinescu, în urmă cu aproximativ o lună, Prinţul Paul a depus cereri la Prefectura Suceava prin care solicită moşia, în nume propriu, ca dobânditor al drepturilor succesorale ale Principelui Nicolae, o suprafaţă de 39885,38 ha, din care 34000 ha păduri, această solicitare fiind inadmisibilă pentru ca în acest domeniu Comisia judeţeană de fond funciar Suceava a respins cererea în anul 2007, iar ulterior aceasta a fost confirmată şi de instanţă.

Reprezentantul Guvernului în teritoriu a explicat că în această speţă, Comisia judeţeană privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava, analizând documentaţiile trimise de Comisia locală de fond funciar Broşteni şi Comisia locală de fond funciar Crucea, a respins prin Hotărârea nr. 350 din 1 martie 2007 cererea prin care se solicită reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 39.885,38 ha, din care 34.000 ha sunt păduri, situată pe raza oraşului Broşteni şi pe raza comunei Crucea, Ocolul Silvic Crucea şi Ocolul Silvic Broşteni.

Sinescu a mai arătat că prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Vatra Dornei la data de 23 aprilie 2007, Prinţul Paul a chemat în judecată Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Suceava, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună anularea Hotărârii nr. 350 din 01.03.2007,   reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 39.885,38 ha teren forestier, naţionalizate prin Decretul 38 din 27.05.1948 al Prezidiului Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române de la ASR Prinţul Nicolae al României, şi a sediilor ocoalelor silvice situate în localităţile Crucea şi Broşteni, a altor construcţii necesare pazei şi administraţiei fondului forestier, care au existat în proprietatea petentului, reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 20,50 ha teren agricol situată pe un amplasament precizat pe Valea râului Neagra – Broşteni precum şi a construcţiilor accesorii acestor terenuri situate pe teritoriul localităţilor Crucea şi Broşteni, aşa cum au fost consemnate în procesul verbal nr.1 din 26 aprilie 1946 naţionalizate prin acelaşi Decreta nr. 38 din 27 mai 1948 şi obligarea Comisiei judeţene Suceava la emiterea titlului de proprietate.

Judecătoria Vatra Dornei a respins prin sentinţa civilă nr. 831 pronunţată la data de 26.06.2007 acţiunea civilă având ca obiect „fond funciar” formulată de ASR Prinţul Paul Philippe al României, ca nefondată, iar în 27.11.2007 Tribunalul Suceava respinge recursul declarat de ASR Prinţul Paul Philippe al României împotriva sentinţei civile a Judecătoriei Vatra Dornei ca nefondat.

Sinescu a mai arătat că în baza legislaţiei, persoanele fizice şi persoanele juridice pot formula cereri de reconstituire a dreptului de proprietate pentru diferenţele de suprafaţă ce pot fi restituite, până la data de 30 noiembrie 2005 inclusiv, iar modificarea termenului de depunere a cererilor în baza legilor fondului funciar se poate face numai prin lege şi nu prin comisia judeţeană sau instanţa de judecată

„Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava nu-şi poate anula sau revoca propria hotărâre, ci aceasta poate fi cenzurată doar de către instanţa de judecată la solicitarea celor direcţi interesaţi”, susţine Florin Sinescu care menţionează că o cerere nu poate fi judecată în mod definitiv decât o sigură dată, iar soluţia cuprinsă în hotărâre este prezumată a exprima adevărul.

„Hotărârea judecătorească fiind înzestrată cu autoritate de lucru judecat, răspunde nevoii de securitate juridică, părţile având obligaţia să se supună efectelor obligatorii ale actului jurisdicţionale, fără posibilitatea de a mai pune în discuţie ceea ce s-a tranşat deja pe calea judecăţii”, a mai arătat prefectul de Suceava.

Reprezentantul Guvernului în teritoriu i-a transmis Prinţului Paul că în acest caz Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava nu poate repune în discuţie  problema analizată definitiv şi irevocabil printr-o hotărâre judecătorească.

loading...