De la ora 11, sedinta ordinara a Consiliului Judetean Suceava

Pe ordinea de zi:

 

  • Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județul Suceava, pentru anul școlar 2015-2016.
  • Proiect de hotărâre privind acordarea concediului de odihnă suplimentar personalului din cadrul Consiliului Județean Suceava și personalului din cadrul unor instituții publice de interes județean, pentru anul 2015.
  • Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului din partea Consiliului Județean Suceava în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației la Grădinița Specială Fălticeni.
  • Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare a activității Consiliului de administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Ștefan cel Mare-Suceava”.
  • Proiect de hotărâre privind înlocuirea domnului Pricope Radu Constantin din funcțiile deținute de acesta, în calitate de consilier județean, din structurile de conducere ale instituțiilor din subordinea Consiliului Județean Suceava și a Societății Comerciale „Drumuri și Poduri” S.A. Suceava, precum și desemnarea noului reprezentant  al Consiliului Județean Suceava în aceste structuri.
  •  Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil proprietate publică a județului Suceava situat în municipiul Suceava, strada Ana Ipătescu nr.2, județul Suceava, din administrarea Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Suceava în administrarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava.