Universitatea Suceava are reprezentanţi în toate cele patru consilii naţionale în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării

Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava are reprezentanţi în toate cele patru consilii naţionale în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării, în urma concursului de selecţie a membrilor pentru Organismele Consultative ale Ministerului Cercetării şi Inovării.

Potrivit unui comunicat de presă al USV, prof.univ.dr. Mihai Dimian, prorector cu activitatea ştiinţifică, a fost cooptat în cadrul Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, format din 21 membri, din care 9 reprezintă universităţi, organism consultativ al Ministerului Cercetării şi Inovării, ce ar printre atribuţii stabilirea standardelor, criteriilor şi indicatorilor de calitate pentru cercetarea ştiinţifică, auditarea periodică a cercetării ştiinţifice universitare şi evaluarea calităţii cercetării studiilor universitare de doctorat.

Un alt universitar sucevean, prof.univ.dr.ing. Gheorghe Gutt, de la Facultatea de Inginerie Alimentară, face parte din Consiliul Naţional pentru Transfer Tehnologic şi Inovare, format din 19 membri, din care 3 reprezintă universităţi, organism care răspunde, printre altele, de monitorizarea implementării componentelor de specializare inteligentă din cadrul Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020, identificarea şi promovarea instrumentelor pentru susţinerea aplicării rezultatelor de cercetare-dezvoltare în economie şi susţinerea politicilor de inovare şi transfer tehnologic, de antreprenoriat şi de sprijin a parteneriatelor pentru aplicarea invenţiilor în economie.

Un cadru didactic al Facultăţii de Silvicultură din cadrul USV, prof.univ.dr.ing. Laura Bouriaud a fost cooptată în cadrul Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, format din 19 membri, din care 10 sunt reprezentanţi ai univervităţilor, iar acest for se va ocupa de monitorizarea aplicării şi respectării dispoziţiilor legale cu privire la normele de etică şi deontologie în cercetare, analiza cazurilor referitoare la încălcarea normelor de bună conduită, reglementarea procesului de evaluare a plagiatelor, pe baza experienţelor şi a cazuisticii.

Prof.univ.dr.ing. Coneliu-Octavian Turcu de la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor din cadrul USV a fost cooptat în Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, format din 37 de membri, din care 11 sunt reprezentanţi ai universităţilor, organism ce are misiunea de a asigura, la nivel naţional, suportul ştiinţific specializat în elaborarea politicilor şi a strategiilor în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării şi de a sprijini MCI în coordonarea, evaluarea şi monitorizarea activităţilor de cercetare ştiinţifică din România.

“Menţionăm că numai alte două universităţi, respectiv Universitatea Politehnica din Bucureşti şi Universitatea „Dunarea de Jos” din Galaţi, mai au reprezentanţi în toate cele patru structuri. Conducerea USV îi  felicită pe cei patru câştigători şi le doreşte succes în cadrul activităţii lor la nivel naţional!”, se precizează în comunicatul de presă al USV.

(Liliana Bujdei)