Planul national de actiune impotriva violentei asupra copilului

Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului cu sprijinul UNICEF-România demareaza o analiza în vederea elaborarii Planului national de actiune pentru prevenirea violentei si pentru protectia copilului împotriva oricaror forme de abuz.

Planul va constitui cadrul conceptual si de actiune atât pentru Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului (ANPDC), pentru Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) si Serviciul Public de Asistenta Sociala (SPAS), cât si pentru alte persoane care au responsabilitatea cresterii, îngrijirii si educarii copilului.

Proiectul îsi propune sa:

-Identifice si sa analizeze legislatia din domeniul penal si civil care face referire la abuzul, neglijarea si exploatarea copilului, mai ales discordantele si/sau aspectele care o fac greu de pus în practica, în vederea elaborarii de recomandari pentru optimizarea cadrului legislativ.

-Evidentieze si evalueze programele de prevenire – campanii, programe de informare, programe de întarire a factorilor protectori, precum si în ce masura se realizeaza prevenirea secundara pentru grupurile de copii la risc de abuz/neglijare/exploatare/trafic.

-Analizeze metodologiile de aplicare a programelor, a gradului de adecvare la nevoile de educare în scop de prevenire, a criteriilor care stau la baza alegerii unui anume program/metoda de prevenire, daca si cum sunt implicati alti profesionisti, parintii, comunitatea;

-Inventarieze resursele profesionale existente si active în domeniul violentei asupra copilului, în institutiile publice si private si sa identifice nevoile de formare a profesionistilor din sistemul public; sa elaboreze recomandari în ceea ce priveste formarea/instruirea profesionistilor, atât din punct de vedere cantitativ, cât si calitativ (teme curriculare de formare, formatori, etc).

-Analizeze modul de realizare a interventiei în caz de abuz, si nevoia de servicii specializate, cantitativ si calitativ, precum si conditiile în care se aplica masura plasamentului de urgenta;

-Afle, de o maniera structurata, care sunt opiniile si sugestiile copiilor, referitoare la procesul de prevenire si protectie fata de orice forma de violenta în mediul familial, institutional, educational, de munca si în comunitate.

Potrivit Legii 272 /2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului art 85., copilul are dreptul de a fi protejat împotriva oricaror forme de violenta, abuz, rele tratamente sau neglijenta, de aceea, preocuparea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului (ANPDC) pentru prevenirea si combaterea acestui fenomen este sustinuta si se bazeaza pe urmatoarele linii directoare:

-Interzicerea tuturor formelor de violenta asupra copiilor;

-Promovarea valorilor nonviolente si diseminarea drepturilor copiilor, inclusiv în rândul acestora;

-Încurajarea mass-media sa promoveze valorile nonviolente;

-Sensibilizarea cu privire la efectele daunatoare ale violentei asupra copiilor;

-Asigurarea participarii copiilor, prin implicarea lor în toate aspectele privind prevenirea, interventia si monitorizarea violentei asupra lor.