Retrocedarea unor paduri, intarziata de litigii privind delimitarea localitatilor sucevene

Datorita neîntelegerilor privind retrocedarea mai multor suprafete de padure din judetul Suceava fostilor proprietari, ce au fost generate de necunoasterea limitelor administrativ-teritoriale dintre unele localitati din judet, prefectul judetului Suceava, Alexandru Baisanu, a declarat luni, ca a constituit o comisie ce va stabili limitele aflate în litigiu între localitati. „Suntem în etapa identificarii în teren a limitelor administrativ-teritoriale, care rezulta din documentele existente, urmând ca în cazul în care se vor descoperi neconcordante între limitele reale si cele din stabilite prin lege, sa se stabileasca masuri concrete pentru intrarea în legalitate”, a spus prefectul.

Acesta a precizat ca, în zonele care au regim de carte funciara, exista neconcordante privind identificarea cadastrala si cea administrativ- teritoriala între anumite localitati, aratând totodata ca, situatii asemanatoare se întâlnesc si în zonele în care nu exista regim de carte funciara. „Aceasta actiune este foarte importanta pentru finalizarea procesului de restituire a fostelor proprietati în baza legilor fondului funciar, în conditiile în care propunerea de reconstituire a dreptului de proprietate se face de comisia locala de fond funciar, în a carei raza administrativ-teritoriala se afla situat terenul solicitat”, a explicat prefectul de Suceava.