Situația din CECCAR a ajuns în Parlament. Miniștrii Finanțelor și Justiției trebuie să lămurească situația modificării Regulamentului de funcționare al CECCAR și care sunt consecințele legale

Situația din cadrul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România generată de modificările aduse Regulamentului de funcționare și emiterea altor hotărâri fără publicarea în Monitorul Oficial, sau publicarea lor cu întârziere, a ajuns în Parlament, miniștrii Finanțelor și Justiției, Eugen Teodorovici și Tudorel Toader fiind interpelați în această chestiune.

Deputatul Pro România de Suceava, Cătălin Nechifor, arată în interpelarea adresată celor doi miniștri că, în conformitate cu prevederile OG 65/1994 Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi este persoană juridică de utilitate publică şi autonomă, din care fac parte experţii contabili şi contabilii autorizaţi, este singura autoritate competentă care organizează şi monitorizează activitatea experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, precum şi a societăţilor de contabilitate şi expertiză contabilă, respectiv a societăţilor de contabilitate.

„În fapt, in perioada 9 – 31 martie 2018 au avut loc alegeri pentru desemnarea președinților de filiale, a membrilor în consiliile filialelor și în comisiile de disciplină din cadrul filialelor CECCAR. Alegerile au fost organizate conform procedurilor transmise de către Președintele  Consiliului Superior în data de 9 martie 2018, proceduri publicate pe site-urile filialelor. În  data de 3 aprilie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 298 Hotărârea 18/443/2018 privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România,  hotărâre prin care a fost modificată  Procedura Alegerilor”, arată Nechifor.

El explică în interpelare că,  temeiurile legale care reglementează procedura de modificarea a  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, respectiv  ART. 27 din OG 65/1994    (1) Organele de conducere ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi sunt: Conferinţa naţională, Consiliul superior al Corpului şi Biroul permanent al Consiliului superior.

 ART. 32 din OG 65/1994    (2) Consiliul superior are următoarele atribuţii:b) asigură elaborarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, solicitând avizele Ministerului Justiţiei şi Ministerului Finanţelor Publice;ART. 44 din OG 65/1994    (1) Hotărârile şi deciziile de interes general adoptate de Consiliul superior, Biroul permanent şi Conferinţa naţională se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la adoptare.

Pct.37 din R.O.F.-CECCAR    Toţi membrii Consiliului superior, care, fără o motivare valabilă, refuză sau se abţin de la îndeplinirea obligaţiilor profesionale sau de la efectuarea lucrărilor care le sunt impuse de funcţionarea normală a acestuia, sunt consideraţi, de drept, demisionaţi din calitatea lor de membri ai consiliului.

 

Totodată, deputatul sucevean subliniază că Hotărârea Conferinţei naţionale extraordinare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 17/78 din 9 ianuarie 2017 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I și că nici Hotărârea Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 18/437 din 10 februarie 2018 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Având în vedere  prevederile Hotărârii nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, respectiv a art. 3 pct.39 care precizează la art.3 pct.39 următoarele:   Art. 3 (1)În realizarea funcţiilor sale, Ministerul Finanţelor Publice are, în principal, următoarele atribuţii 39. elaborează cadrul legal privind supravegherea publică a profesiei de consultant fiscal, a profesiei contabile şi a activităţii de audit statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, Cătălin Nechifor întreabă dacă pentru Hotărârea 18/443/2018 din 9 martie 2018 publicată în M.Of. 298/03.04.2018 privind modificarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România au fost solicitate avizele de la Ministerul de Finanțe și Justiție așa cum este prevăzut la art.32 din O.G. 65/1994.

El vrea să afle și dacă pentru Hotărârea 18/443/2018 din 9 martie 2018 publicată în M.Of. 298/03.04.2018 privind modificarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România  au fost obținute  avizele de la Ministerul de Finanțe și Justiție așa cum este prevăzut la art.32 din O.G. 65/1994.

„În situația în care au fost obținute avizele de la Ministerul de Finanțe și Ministerul de Justiție, modificările aduse anexei 1 –Procedura Alegerilor la R.O.F. CECCAR sunt în conformitate cu art.35 O.G.65/1994 ? Alegerile desfășurate în anul 2018 anterior publicării în Monitorul Oficial a modificărilor sunt valabile? În situația în care  nu au fost obținute avizele de la Ministerul de Finanțe și Ministerul de Justiție, modificările aduse anexei 1 – Procedura Alegerilor la R.O.F. CECCAR care sunt consecințele legale?”, mai întreabă Nechifor.

El solicită celor doi miniștri să spuneă cine are competența  legală de a constata situația precizată la pct.37 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Cătălin Nechifor vrea să mai știe dacă în perioada 2017-2018 există solicitări de obținerea ale avizelor de la Ministerul de Justiție și Ministerul de Finanțe pentru  modificări ale Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România .

News Bucovina a scris despre situația din CECCAR

Filip Șerban: Președintele CECCAR a primit de la Suceava o bombă cu fitil și a aprins fitilul. Alegerile din filialele CECCAR din țară nu au bază legală, iar alegerea președintelui CECCAR este discutabilă

Expertul contabil Filip Șerban: Am transmis întrebări adresate conducerii centrale CECCAR în Adunarea Generală a filialei Suceava din cauza totalei lipse de transparență a CECCAR. Am distribuit materialele cu teamă pentru că orice poziție contrară conducerii centrale CECCAR e considerată denigrare

Acuze grave aduse președintelui CECCAR în cadrul ședinței filialei sucevene, fiind pusă în discuție inclusiv legitimitatea acestuia în fruntea acestei organizații

loading...