Aproximativ 5000 de locuri pentru programele de studii de licenţă şi masterat scoase la concursul de admitere organizat de USV, din care peste 2200 sunt finanţate de la buget. Înscrierile la concurs încep de luni, 9 iulie.

Rectorul Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, prof.univ.dr. Mihai Dimian, a prezentat, joi, într-o conferinţă de presă, oferta educaţională a instituţiei declarând că în această sesiune de admitere USV organizează concurs pentru ocuparea celor 5000 de locuri la programele de studii de licenţă şi masterat ale celor 10 facultăţi, peste 2200 dintre acestea fiind finanţate de la bugetul de stat.

Dimian a spus că oferta educaţională a USV este axată pe încurajarea tinerilor să studieze în domenii prioritare de dezvoltare ale României.

“În această sesiune, admiterea va fi organizată exclusiv pentru programele de studii de licență și de masterat, programe care se înscriu în cinci arii europene de învăţământ superior: ştiinţe sociale, ştiinţe inginereşti, ştiinţe ale naturii, ştiinţe umaniste şi ştiinţe biomedicale”, a explicat Dimian.

El a subliniat că oportunitățile oferite de USV au în vedere “preocuparea pentru un învățământ centrat pe student și, în general, calitatea activităților didactice, performanța în cercetare, excelența bazei materiale și, nu în ultimul rând, implicarea în viața comunității locale și viața studențească propriu-zisă”.

De precizat este că cele zece facultăți ale USV oferă 42 de programe de studii de licență, în domenii diferite, corelate cu piața muncii, iar  absolvenții de liceu au posibilitatea de a candida pentru unul din cele 1170 de locuri finanțate de la buget, la forma de învățământ cu frecvență (IF), pentru unul din locurile cu taxă (există pentru programele de licență un număr identic de locuri cu cel al locurilor bugetate), sau pentru unul dintre cele 530 de locuri pentru forma de învățământ la distanță (ID), care se organizează în pentru 9 programe de studii.

Rectorul sucevean a arătat că la admiterea din acest an Universitatea suceveană oferă 38 de locuri bugetate, cu posibilitatea suplimentării, pentru absolvenții de licee din mediul rural, iar finanţarea de la buget pentru aceste locuri se menţine pe toată durata ciclului de studii.

El a mai spus că primii 120 de candidați care au absolvit un liceu din mediul rural și se vor înscrie la un program de licență al Universității vor beneficia de scutirea plăţii taxei de înscriere.

Dimian a anunţat că şi în acest an sunt 10 locuri destinate candidaților de etnie rromă.

La rândul său, prorectorul Mircea A. Diaconu, care este preşedintele Comisiei de Admitere din USV, a declarat că studenţii înmatriculaţi pe locuri cu taxă, atât pentru programele de studii de licenţă, cât şi masterat, au posibilitatea de a ocupa un loc bugetat pe parcursul anului universitar în funcţie de performanţele obţinute subliniind că  universitatea suceveană asigură condiții pentru ierarhizarea periodică a studenților, în vederea ocupării locurilor bugetate.

Diaconu a spus că studenţii USV de la programele de licenţă şi masterat beneficiază şi de burse consistente, respectiv burse sociale sau burse de performanţă, fie burse cumulate.

El a menţionat că USV oferă 10 programe de studii pentru cadrele didactice care doresc să urmeze cursuri de conversie profesională, în sesiunea de admitere din acest an fiind disponibile 300 de locuri cu taxă.

Totodată, pentru studiile universitare de masterat, USV a alocat 595 de locuri fără taxă pentru 36 de programe de studii, dintre care 10 sunt destinate candidaţilor de etnie rromă.

Alte 130 de locuri fără taxă sunt alocate etnicilor români de pretutindeni, în timp ce 940 de locuri sunt disponibile pentru forma de învăţământ cu taxă.

Potrivit USV, sesiunea de admitere se desfăşoară în două etape, prima perioadă, cea a înscrierii candidaților și a susținerii probelor de concurs, se desfășoară în perioada 9-19 iulie, fără sâmbătă și duminică, iar afișarea rezultatelor va avea  loc pe 23 iulie.

Pentru a confirma locul ocupat, candidații declarați admiși au obligaţia de a se înmatricula, astfel încât o a doua etapă este aceea a înmatriculării, prevăzută în perioada 23-26 iulie, iar rezultatele finale vor fi afişate pe 27 iulie.

Toate informațiile detaliate despre procesul de admitere, referitoare la programele de studii, locurile existente, probele de concurs, taxele de înscriere, taxele de școlarizare, calendarul admiterii, actele necesare pot fi obţinute consultând pagina http://www.admitere.usv.ro/

(L.B)

 

loading...