369 de cadre didactice din judeţul Suceava, aşteptate să susţină miercuri proba scrisă a Examenului de Definitivare în învăţământ

Proba scrisă a Examenului de Definitivare în învăţământ va fi susţinută, miercuri, în centrul de examen organizat la Colegiul Tehnic “Samoil Isopescu” Suceava de către 369 de cadre didactice din judeţul Suceava.


Purtătorul de cuvânt al ISJ Suceava, inspectorul şcolar Cezar Anuţei, a declarat că din totalul celor 385 de candidaţi înscrişi pentru Examenul naţional de definitivare în învăţământ, doar 369 au dosare validate pentru susţinerea probei scrise la 38 de discipline, etapa de completare şi validare a datelor de înscriere în aplicaţia electronică având loc în perioada 3-10 iunie 2018.
El a spus că cei mai mulţi candidaţi, 86, sunt la educatori, 65 la învăţători, 44 la disciplina educaţie fizică şi sport, 31 la disciplina limba română, 16 la matematică, 12 la psihopedagogie specială şi câte 8 candidaţi la disciplinele biologie şi religie ortodoxă.

Potrivit Calendarului de organizare şi desfăşurare a Examenului de definitivare în învăţământ, pe 18 iulie este prevăzută susţinerea probei scrise, pe 24 iulie se afişează rezultatele, pe 24 şi 25 iulie se înregistrează contestaţiile, între 25 şi 26 iulie are loc soluţionarea contestaţiilor, pe 27 iulie se afişează rezultatele finale, iar în perioada 30 iulie-3 august 2018 este prevăzută transmiterea la MEN a tabelelor nominale cu candidaţii admişi şi validarea rezultatelor examenului printr-un ordin al ministrului Educaţiei Naţionale.
Conform MEN, proba scrisă din cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2018, se va desfăşura miercuri, 18 iulie, începând cu ora 10:00, în 42 centre de examen (câte unul în fiecare judeţ şi în Municipiul Bucureşti).

De menţionat este că la proba scrisă au fost admişi candidaţii care au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine”, media aritmetică a notelor obținute la cele 2 inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective.

Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ prevede că pentru susţinerea probei scrise, candidaţii vor avea acces în sălile de examen cel mai devreme la ora 8:00 şi cel mai târziu la ora 8:45, în baza unui act de identitate/pașaport valabil.
După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depăşit doar în cazul candidaţilor cu cerințe speciale, care au solicitat acest lucru.


Nota la proba scrisă are o pondere de 70 la sută în calculul mediei finale, care trebuie să fie cel puțin 8 pentru promovarea examenului.

În urma promovării acestui examen naţional, cadrele didactice dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, iar prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant şi poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice, mai precizează MEN.
(Liliana Bujdei)

loading...