Inspectorii PSI verifică hotelurile, cabanele, pensiunile și locașurile de cult


Intră acum și în grupul de

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, inspectorii Serviciului de Prevenire a Incendiilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Bucovina” al Județului Suceava au demarat o campanie de prevenire a incendiilor la hoteluri, cabane, vile, moteluri, săli unde se organizează revelioane și alte clădiri turistice precum și la bisericile și mănăstirile din județ.

„Scopul este de îmbunătățire a nivelului de securitate la incendiu al clădirilor turistice și al lăcașelor de cult pe timpul sărbătorilor de iarnă. Pentru populația care se îndreaptă în număr mare către locurile turistice și lăcașurile de cult din județ se cuvine să aducem în atenția acestora, dar și a personalului de la locul de muncă să respecte și să vegheze la respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor”, precizează șeful ISU „Bucovina” Suceava, colonel Lucel Lulciuc.

Referindu-se la măsuri, acesta menționează că pentru hoteluri, cabane, vile, moteluri și alte clădiri turistice se interzice construirea de anexe provizorii ca magazii, șoproane, chioșcuri, pe lângă unitățile de cazare și depozitarea la o distanță mai mică de 20 m a combustibililor solizi; se interzice blocarea căilor de acces, precum și parcarea mijloacelor de transport, în alte locuri decât cele prevăzute; marcarea vizibilă, clară și iluminarea corespunzătoare a tuturor căilor de evacuare din interiorul clădirilor; întocmirea și afișarea la loc vizibil, pe fiecare nivel, a planului de evacuare, în care se vor prevedea sarcini concrete privind organizarea alarmării, anunțării și evacuării în caz de incendiu, a persoanelor și bunurilor materiale; ușile și căile de acces se vor păstra libere, neblocate și neîncuiate; verificarea de personal autorizat, a instalațiilor electrice de forță și iluminat, de alimentare cu gaze, de preparare a hranei, a centralelor termice și a altor utilități; instruirea periodică a tuturor categoriilor de personal, în vederea cunoașterii și respectării normelor generale și specifice de protecție la foc, precum și a modului practic de utilizare a mijloacelor tehnice de p.s.i.; pe partea interioară a ușilor camerelor, se va afișa schița cu traseul de evacuare a turiștilor, pe noptiere sau în alte locuri vizibile din cameră se vor pune pliante conținând principalele măsuri de p.s.i. și modul de comportare a turiștilor în caz de incendiu; asigurarea perfectei funcționări a sistemelor, instalațiilor, aparatelor și dispozitivelor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu; se interzice intrarea în poduri și subsoluri cu foc deschis sau prepararea hranei în balcoane sau terase; supravegherea permanentă, 24 din 24 ore, a activităților ce se desfășoară, inclusiv pe timpul nopții, pentru a putea asigura, în caz de urgență, evacuarea rapidă și în siguranță a turiștilor.

În privința bisericilor și alte lăcașuri de cult, ISU Suceava recomandă: aducerea la cunoștința credincioșilor, pe timpul manifestațiilor religioase, a unor reguli ce trebuie respectate în interiorul acestor construcții, în vederea prevenirii incendiilor și evitării panicii sau producerii de ambuscade pe timpul evacuării în caz de incendiu, a păstrării calmului și ordinii, respectarea indicațiilor personalului de intervenție; amplasarea mijloacelor de încălzire la distanțe de siguranță față de elemente de construcție combustibile, mobilier etc.; repararea și înlăturarea defecțiunilor, supravegherea permanentă a sobelor și a altor mijloace de încălzire utilizate, pe întreaga durată de funcționare, stingerea focului și scoaterea de sub tensiune a aparatelor electrice de încălzit, în mod obligatoriu, înaintea închiderii bisericilor și interzicerea utilizării mijloacelor de încălzire neomologate sau improvizate; amenajarea unor locuri pentru punerea lumânărilor aprinse, la distanțe de siguranță față de elementele de construcție combustibile și de mobilierul din interiorul bisericilor, de preferință în tăvi metalice umplute cu nisip sau apă; stingerea în mod obligatoriu a lumânărilor, la terminarea slujbelor și depunerea lor în locuri sigure; marcarea vizibilă a ieșirilor și stabilirea modului de evacuare a persoanelor în caz de pericol; evacuarea din interiorul bisericilor, pe timpul desfășurării slujbelor religioase cu public numeros, a covoarelor și scaunelor nefixate de pardoseală; evitarea suprasolicitării instalațiilor electrice, prin utilizarea de mijloace de încălzire improvizate; instruirea persoanelor cazate în spațiile destinate primirii oaspeților din incinta mănăstirilor sau aparținând de acestea, de către persoanele responsabile asupra necesității supravegherii permanente, pe timpul funcționării mijloacelor de încălzire (sobe) și a instalațiilor electrice.

Nici Pomul de Crăciun nu a fost uitat de pompierii suceveni. Aceștia recomandă să nu amplasați bradul în vecinătatea surselor de căldură deschise (radiatoare, aragaze, reșouri etc.), sau în imediata vecinătate a pieselor de mobilier, ci la o distanță suficientă; lumânările și artificiile aprinse trebuie să fie fixate cât mai bine, căci ele ar putea foarte ușor, prin cădere, cauza un incendiu; atenție la artificii, deoarece cozile lor se pot încălzi, iar dacă sunt luate în mână vă pot arde, existând pericolul de a le arunca instantaneu pe mobilă sau pe covoare, provocând incendii; evitați să puneți în brad podoabe inflamabile; în familiile cu copii, mai ales în timpul Sărbătorilor de Crăciun, păstrați la locuri sigure chibriturile și brichetele; nu lăsați bradul cu lumânări și artificii aprinse, instalațiile electrice de împodobire în funcțiune, nesupravegheate.

Privitor la săli unde se organizează Revelionul și alte localuri de alimentație publică, specialiștii PSI solicită ca pentru evitarea aglomerării și asigurarea evacuării, în sălile de consumație se vor respecta prevederile normative în vigoare, în ceea ce privește amplasarea meselor și numărul de locuri; amenajarea, exploatarea și menținerea liberă, în bune condiții, a căilor de acces și evacuare, evitarea blocării acestora, pentru a face posibilă intervenția și folosirea mijloacelor tehnice de p.s.i.; folosirea aparatelor electrice pentru pregătirea preparatelor culinare, se va face cu respectarea strictă a normelor de exploatare; asigurarea bunei funcționări a tuturor mijloacelor tehnice de p.s.i.; întocmirea și afișarea planurilor de evacuare pentru sălile cu mai mult de 50 locuri; se interzice introducerea lichidelor combustibile în spațiile de depozitare a materialelor și alimentelor; în spațiile de deservire, se va asigura numărul suficient de scrumiere pe mese, iar pe holuri, scrumierele cu picior se vor amplasa la o distanță de cel puțin 1,5 m față de perdele, draperii; mașinile de gătit și grătarele de la bucătării, vor avea hote prevăzute cu site de protecție; se interzice curățarea hotelor sau sitelor acestora prin ardere; se interzice folosirea instalațiilor de iluminat ornamental, cu defecțiuni sau improvizații, utilizarea necorespunzătoare a artificiilor, petardelor și altor dispozitive pirotehnice; mașinile de gătit, grătarele aragazelor, cuptoarelor și celorlalte utilaje care degajă temperaturi ridicate, se vor amplasa la o distanță de cel puțin 1 m față de elemente combustibile ale construcțiilor sau de alte materiale combustibile din încăpere.

 


Intră acum și în grupul de