La reconstituirea Marii Adunări Naționale președintele Gheorghe Flutur a transmis mesajul către Cetatea Alba Carolina: Cetatea de Scaun a Sucevei și întrega Bucovină se înclină în fața dumneavoastră, cei care sunteți prezenți aici, urmași ai făuritorilor Visului de Aur al Românității