Municipiul Suceava se asociază cu un district din Budapesta și cu orașele Messina, Tartu, Poznan, Espoo, Limerick, Santa Pola și Breda într-un proiect de gestionare a zonelor verzi urbane. Suceava va prelua exemple de bună practică ale orașelor partenere

Municipiul Suceava se asociază cu mai multe orașe europene în vederea realizării unui proiect de gestionare durabilă a zonelor verzi urbane, iar Consiliul Local Suceava urmează să aprobe în ședința de joi participarea municipiului la acest proiect.

În expunerea de motive semnată de primarul Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovschi, se arată că adoptarea unor măsuri pentru implementarea prevederilor Uniunii Europene vizând dezvoltarea sustenabilă, în special a Strategiei pentru creșterea inteligentă, sustenabilă și incluzivă- Europa 2020, prin care se dorește ca prin acțiuni la nivel comunitar să se ajungă la transformarea Uniunii Europene într-o economie – a secolului 21 – inteligentă, sustenabilă și incluzivă, care să conducă la creșterea ocupării pe piața muncii, a productivitații și a coeziunii economice, sociale și teritoriale, constituie o prioritate pentru Municipiul Suceava.

În acest sens, municipiul Suceava a elaborat împreună cu municipalitatea Districtului 12 Budapesta (Hegyvidek), Ungaria -partener lider și orașele Messina-Italia, Tartu-Estonia, Poznan­ Polonia,  Espoo-Finlanda,  Limerick-Irlanda, Santa Pola-Spania și  Breda-Olanda proiectul „Health&Greenspace -Health-responsive planning and management of urban green infrastructure – Planificarea și gestionarea responsabilă a zonelor urbane verzi”.

 Acest proiect a primit în data de 25 iunie 2019 aviz favorabil din partea Secretariatului Programului URBACT III.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului  de cooperare interregională URBACT III, Axa prioritară – Obiectivul specific prioritar pentru investiții 1-1-2 : Promovarea dezvoltării urbane durabile integrate.

„Ca răspuns la diferitele riscuri pentru sănătate legate de urbanizarea rapidă și densificarea orașelor, proiectul „Health&Greenspace -Health-responsive planning and management of urban green infrastructure – Planificarea și gestionarea responsabilă a zonelor urbane verzi” urmărește să susțină și să îmbunătățească infrastructura ecologică urbană de calitate special concepută pentru oferirea de beneficii pentru sănătate și bunăstare. Scopul este de a promova planificarea și gestionarea responsabilă a zonelor urbane verzi din întreagă Europă”, arată inițiatorii.

Astfel, în baza schimbului de experiență și a bunelor practici identificate, fiecare oraș va realiza Planul de Acțiune privind planificarea și gestionarea responsabilă a infrastructurii ecologice urbane. 

Planurile de acțiune vor include măsuri de susținere, planificare, proiectare și întreținere a infrastructurii verzi, măsuri vizând activități sociale, precum și diverse politici care vizează intervențiile asupra infrastructurii ecologice urbane.

În cadrul acestui proiect municipiul Suceava își propune  să identifice și să obțină o mai bună cunoaștere a soluțiilor identificate de orașele partenere pentru a le adapta la realitățile locale, dar și să încurajeze participarea cetațenilor la proiectele municipalității, să folosească exemplul bunelor practici pentru a dezvolta Planul local de acțiune și pentru a asigura finanțarea pentru punerea în aplicare a acțiunilor cuprinse în acest plan.

„Scopul principal în timpul elaborării Planului Local de Acțiune este de a identifica exemple de bună practică din partea partenerilor de oraș care ar putea fi transferate și reproduse în orașul Suceava. Împreună cu membrii Grupului Local Urbact, municipiul Suceava intenționeaza să proiecteze un număr de acțiuni asociate cu gestionarea zonelor verzi din mediul urban și să identifice scheme de finanțare care ar putea sprijini implementarea acestor acțiuni. Acțiunile preconizate a fi incluse în Planul Integrat de Acțiune includ printre altele: reabilitarea zonelor defavorizate și conversia acestora în zone verzi, intervenții în infrastructura ecologică care sprijină mersul pe jos, crearea de locuri  de  joacă  noi și  facilități  în aer liber pentru activitățile sportive, reabilitarea zonelor verzi din fiecare cartier al orașului, acțiuni de sensibilizare a cetățenilor privind protecția mediului și alte acțiunile conexe, care pot contribui la îmbunătățirea calității vieții”, se mai arată în expunerea de motive.

În faza de dezvoltare a proiectului, respectiv  2 septembrie 2019 – 2 martie 2020, vor fi elaborate Studiul de Referință și Aplicația pentru faza de implementare.

Bugetul acestui proiect este 7.945,60 de euro din care 85 la sută reprezintă contribuția Uniunii Europene din Fondul de European de Dezvoltare Regională, 13% respectiv 1.032,90 euro reprezintă contribuția de la bugetul de stat al României și 2% respectiv 158,90 euro reprezintă contribuția locală aferentă municipiului Suceava, care este asigurată din remunerația angajaților delegați în implementarea proiectului, parțial din norma de lucru de 8 ore pe zi.