S-a aprobat avansul de 50% la accesarea fondurilor europene pentru agricultură

“Lipsa lichidităţilor din economie, necesitatea asigurării prefinanţării fondurilor europene, limitarea posibilităţilor de creditare, prioritatea efectuării plăţilor către beneficiari şi criza financiară au determinat Guvernul să acorde 50% avans pentru proiectele în domeniul agriculturii prin adoptarea OUG 74/2009 privind stimularea absorţiei fondurilor europene în agricultură, care crează premizele deblocării cofinanţărilor proiectelor europene”, a declarat Ovidiu Donţu, directorul Agenţiei Sapard Suceava (actualmente OJPDRP Suceava). În luna mai a fost aprobat Regulamentul Comisiei Europene nr. 363/2009 privind sprijinul pentru dezvoltare ruralã acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Conform noilor reglementări, pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, solicitantul poate beneficia de fonduri în avans (în baza Regulamentului (CE) nr. 1974/2006 al Comisiei Europene, Art.56 precum si în baza prevederilor Regulamentului (CE) nr.363/2009 al Comisiei Europene din 4 mai 2009) pentru demarararea proiectului Astfel, beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii cererii de finanţare, are posibilitatea de a solicita obţinerea avansului ulterior semnării Contractului de Finanţare FEADR, cu condiţia să nu depăşească data depunerii primului dosar al cererii de plată la Autoritatea Contractantă.

Pentru beneficiarul al cărui contract de finanţare FEADR s-a încheiat în perioada 01.01.2009 – 31.12.2010 şi care a optat în cererea de finantare sau până la data depunerii primei cereri de plată, pentru obţinerea avansului în vederea demarării investiţiei, APDRP poate să acorde un avans de maxim 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă.

APDRP (fosta Agenţie Sapard) deţine funcţia de implementare tehnică şi cea de plată pentru Planul National de Dezvoltare Rurală ( PNDR) care are obiective strategice dintre care amintim: crearea si dezvoltarea de microintreprinderi la sate – măsura 312, încurajarea activitaţii turistice – măsura 313, modernizarea exploataţilor agricole – măsura 121, creşterea valorii adăugate a produselor agroalimentare – măsura 123, instalarea tinerilor fermieri- măsura 112, precum şi pentru renovarea si dezvoltarea satelor – măsura 322.

Prima masură pentru care s-a deschis sesiunea de proiecte, este măsura 322 care se referă la “ Renovarea şi dezvoltarea satelor” unde s-au alocat toate fondurile disponibile rămase pe această măsură, (care pot ajunge până la 6 milioane de euro pe proiect). Cu alte cuvinte comunităţile locale sunt invitate până la 31 iulie 2009, să depună proiectele de dezvoltare ale comunelor pentru: infrastructura de drumuri, infrastructura de apă şi canal, alimentarea cu energie electrică, alimentare cu gaz, staăii de transfer pentru deşeuri şi echipamente de gestionarea deşeurilor, renovarea clădirilor publice, investiţii în sisteme de energie din surse regenerabile, centre îngrijire copii, bătrâni şi persoane cu nevoi speciale, grădiniţe, microbuze, infrastructura de servicii sociale, culturale şi de recreere, precum şi restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu.

loading...