Şase universitari suceveni au fost selectaţi pentru a face parte din componenţa unor comisii de specialitate ale CNATDCU pentru mandatul 2020-2024

Ministerul Educaţiei și Cercetării a informat, vineri, într-un comunicat de presă, că a aprobat, prin ordin, Regulamentul de organizare și funcţionare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) pentru mandatul 2020-2024, fiind finalizată și selecţia membrilor CNATDCU pentru mandatul 2020-2024.

Şase universitari suceveni, între care şi trei dintre prorectorii USV, fac parte din unele comisii de specialitate ale CNATDCU.

Astfel, din Comisia de Inginerie electronică şi telecomunicaţii face parte, în calitate de vicepreşedinte, prorectorul cu activitatea ştiinţifică de la  Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, prof.univ.dr. Mihai Dimian.

Din Comisia de Ingineria resurselor vegetale şi animale face parte, în calitate de membru, prof.univ.dr. Mircea –Adrian Oroian, decanul Facultăţii de Inginerie Alimentară din cadrul USV.

Din Comisia de Sociologie, ştiinţe administrative şi ştiinţe ale comunicării face parte, în calitate de membru, Directorul DDSA

prof. univ. dr. hab. Ştefan Antonio Sandu din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative-USV, din Comisia de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor face parte, în calitate de membru, prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean, prorector al USV cu baza materială şi probleme studenţeşti .

Din Comisia de Filologie face parte, în calitate de membru, prof.univ.dr. Mircea Diaconu, prorector al USV cu activitatea didactică şi asigurarea calităţii, iar din Comisia de Filosofie face parte conf.univ.dr. Bogdan Popoveniuc, din cadrul Departamentului de Ştiinţe Umane şi Social-politice al Facultăţii de Istorie şi Geografie, USV.

În comunicatul de presă al MEC se precizează că noua structură a CNATDCU a fost stabilită prin ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 4.621/2020 (trimis spre publicare în Monitorul Oficial al României).

Conform sursei citate,  principalele modificări ale regulamentului de organizare și funcționare se referă la structura CNATDCU, respectiv la înființarea panelurilor pe domenii fundamentale, care grupează comisiile de specialitate arondate unui domeniu fundamental; la reorganizarea comisiilor de Sociologie, științe politice și administrative și Științe militare, informații și ordine publică în Sociologie, științe administrative și științe ale comunicării, respectiv Științe politice, studii de securitate, științe militare, informații și ordine publică, la modificarea denumirii unor comisii arondate panelului 2 – Științe inginerești și panelului 5 – Științe umaniste.

Totodată, Regulamentul de organizare și funcționare prevede delimitarea atribuțiilor generale ale CNATDCU între structuri, iar

“metodologiile de evaluare a tezelor de doctorat, tezelor de abilitare, dosarelor de CSI și CSII, sesizărilor de nerespectare a eticii vor fi aprobate ulterior, în scopul eficientizării evaluărilor prin mijloace electronice”.

Conform MEC, conducerea CNATDCU în mandatul 2020-2024 va fi asigurată de academician Ioan-Aurel Pop – Preşedinte CNATDCU și de trei vicepreședinți – academician Marius Andruh, academician Dorel Banabi şi M. c. acad. Mircea Dumitru.

MEC a mai precizat că peste 1.100 de persoane din 134 de instituţii de învăţământ superior şi cercetare din România şi din străinătate au aplicat pentru a dobândi calitatea de membru CNATDCU în mandatul 2020-2024, iar componenţa consiliului a fost stabilită prin selecţia cadrelor didactice şi de cercetare care îndeplinesc criteriile prevăzute de Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.

“Configuraţia aprobată a consiliului include personalităţi din aproape 100 de instituţii, însumând 543 membri, din care 21 membri ai Consiliului general, 69 de membri ai panelurilor pe domenii fundamentale şi 493 membri ai comisiilor de specialitate”, se arată în comunicatul MEC.

Aceeaşi sursă menţionează că, în privinţa reprezentării universităţilor din România, procente egale, de peste 8% pentru fiecare, înregistrează Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din Bucureşti şi Universitatea Politehnica din Bucureşti.

“Un procent cumulativ de până la 50% din totalul membrilor este asigurat de reprezentanţi din alte şase universităţi: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Politehnica din Timişoara, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Interesul membrilor universităţilor menţionate se corelează cu distribuţia instituţională a tezelor de doctorat evaluate de CNATDCU în perioada 2016-2020: Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi Universitatea din Bucureşti au înregistrat fiecare procente de aproximativ 10% din totalul tezelor de doctorat evaluate, urmate de UMF „Carol Davila” din Bucureşti cu aproximativ 7% şi Universitatea Politehnica din Bucureşti cu 5,6%. Cumulativ, până la 50% din tezele de doctorat evaluate în mandatul 2016-2020 au fost realizate de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara şi Academia Română” , mai informează MEC.

(LB)

.