Comisia Județeană de Fond Funciar Suceava s-a întrunit într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi au fost incluse 74 de lucrări


Intră acum și în grupul de

În data de 15 iulie, în incinta Palatului Administrativ a avut loc o nouă ședință a Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava.

Potrivit unui comunicat al Prefecturii Suceava, pe ordinea de zi au fost incluse 74 lucrări elaborate de către Compartimentul Fond Funciar din cadrul Prefecturii de la ultima ședință care a avut loc luna trecută.

Sursa precizează că lucrările supuse dezbaterilor și aprobărilor au vizat informări ale membrilor comisiei județene pe probleme specifice și punctuale, propuneri ale comisiilor locale de fond funciar privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră sau terenuri agricole, atribuirea de terenuri aferente locuințelor, validări de amplasamente, modificări sau, după caz, corectări titluri de proprietate, precum și emitere de duplicate după titluri de proprietate.

Astfel, în cadrul ședinței au fost adoptate 56 hotărâri ale comisiei județene. Dintre acestea, cinci hotărâri au avut ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate, respectiv validarea amplasamentului pentru o suprafață totală de 6,5102 ha teren ca urmare a cererilor formulate șase persoane fizice.

Totodată, au fost respinse propunerile de atribuire în proprietate de teren aferent locuințelor pentru cinci cereri tot atâtea hotărâri.

Prefectura mai menționează că au fost emise și 45 de hotărâri care au vizat fie modificări sau, după caz, corectări de titluri de proprietate, iar un hotărâre a avut ca obiect o contestație a unei  persoane fizice.

Pe ordinea de zi a ședinței au fost incluse și 12 informări pe diverse teme specifice activității de fond funciar, precum și o solicitare privind emiterea de duplicat de titlu de proprietate.

În același timp, comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava a analizat efectele Deciziei nr. 36/2020 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, potrivit căreia cererile pentru terenuri din zona necooperativizată depuse după data de 30 noiembrie 2005 nu vor mai putea fi soluționate în cadrul comisiilor locale, iar prefectul nu va mai putea emite titlu de proprietate, fiind considerate a fi depuse tardiv, sancțiunea fiind decăderea din dreptul de a mai depune cerere.

Deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțate în dezlegarea unor chestiuni de drept, sunt obligatorii conform prevederilor art. 521 alin (3) din Codul de procedură civilă.

Persoanele fizice interesate au în continuare posibilitatea legală de a-și reglementa situația juridică a terenurilor, prin cadastrarea generală la nivel de localitate, conform procedurii prevăzută în Legea nr. 7//1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare, subliniază Prefectura.

De asemenea s-au analizat modificările aduse Legii nr. 18/1991 republicată, cu modificările ulterioare, prin Legea nr. 87/2020, iar față de Decizia ICCJ nr. 36/2020 și Legea nr. 87/2020 s-a hotărât actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei județene, care va fi aprobat în prima ședință.

„Aducem la cunoștința tuturor persoanelor îndreptățite că în cadrul Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava se depun toate diligențele necesare pentru rezolvarea și soluționarea tuturor lucrărilor înregistrate la comisie și aflate, în prezent, în diverse etape de lucru, potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia în vigoare,” mai arată sursa citată.


Intră acum și în grupul de