Comisia Fondului Funciar Suceava s-a întrunit în prima ședință de după starea de urgență. Pe ordinea de zi au fost incluse 131 de lucrări


Intră acum și în grupul de

În data de 10 iunie, în incinta Palatului Administrativ a avut loc prima ședință a Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava de după starea de urgență.

Potrivit unui comunicat al Prefecturii Suceava, pe ordinea de zi au fost incluse 131 lucrări elaborate de către Compartimentul Fond Funciar din cadrul Prefecturii.

Lucrările supuse dezbaterilor și aprobărilor au vizat informări ale membrilor comisiei județene pe probleme specifice și punctuale, propuneri ale comisiilor locale de fond funciar privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră sau terenuri agricole, atribuirea de terenuri aferente locuințelor, validări de amplasamente, modificări sau, după caz, corectări titluri de proprietate, precum și emitere de duplicate după titluri de proprietate.

În cadrul ședinței au fost adoptate 93 hotărâri ale comisiei județene. Dintre acestea, șase hotărâri au avut ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate, respectiv validarea amplasamentului pentru o suprafață totală de 84,92 ha teren (1,21 ha pentru teren agricol și 83,71 ha pentru teren cu vegetație forestieră) ca urmare a propunerilor formulate de cinci persoane fizice și o persoană juridică.

Totodată, a fost atribuită în proprietate o suprafață totală de 3,62 ha teren aferent locuințelor printr-un număr de șapte hotărâri.

De asemenea, au fost emise 67 de hotărâri care au vizat fie modificări sau, după caz, corectări de titluri de proprietate, iar 13 hotărâri au avut ca obiect invalidări ale propunerilor comisiilor locale de fond funciar, contestații ale persoanelor fizice, modificări de poziții și însușiri de documentații ale comisiilor locale de fond funciar.

Pe ordinea de zi a ședinței au fost incluse și 28 informări pe diverse teme specifice activității de fond funciar, precum și un număr de șapte solicitări privind emiterea de duplicate de titluri de proprietate.

„Aducem la cunoștința tuturor persoanelor îndreptățite că în cadrul Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava se depun toate diligențele necesare pentru rezolvarea și soluționarea tuturor lucrărilor înregistrate la comisie și aflate, în prezent, în diverse etape de lucru, potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia în vigoare”, a precizat Prefectura Suceava.


Intră acum și în grupul de