Consiliul Județean Suceava a înființat o structură pentru implementarea centurilor ocolitoare aferente Autostrăzii Nordului și a restructurat trei servicii


Intră acum și în grupul de

Consiliul Județean Suceava a aprobat, marți, în unanimitate, o nouă organigramă a instituției prin care sunt restructurate unele servicii, dar se înființează un birou care se va ocupa de implementarea proiectelor centurilor ocolitoare aferente Autostrăzii Nordului.

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că această reorganizare se realizează în contextul priorităților actuale Consiliului Județean, întărirea capacității administrative pe două direcții majore, respectiv pentru accesarea de fonduri externe nerambursabile și pentru accesare PNRR din care decurge necesitatea întăririi capacității tehnice a aparatului de specialitate.

Flutur a explicat că se reduce o poziție de director adjunct, trei servicii se transformă în birouri, la direcția tehnică unde se înființează un birou infrastructură și mediu care este „unitatea de implementare pentru centuri ocolitoare”.

În noua organigramă Serviciul tehnic și mediu se reorganizează și se transformă în Serviciul tehnic și investiții care va avea în subordine Biroul evidența patrimoniu infrastructură rutieră și mediu, preluat din cadrul Serviciului patrimoniu al Direcției Arhitect șef, iar structura funcțională va fi formată din 12 posturi din care două posturi de conducere, respectiv  șef serviciu și șef birou precum și 10 posturi de execuție.

Totodată, având în vedere că proiectul SMID este finalizat, iar în acest moment se desfășoară numai activitatea de monitorizare a acestuia, se impune reorganizarea activității Serviciului UIP  și UMP (gestionare deșeuri) în Birou gestionare deșeuri și se redimensionează la șase numărul de posturi.

CJ Suceava a aprobat și reorganizarea Serviciului programe și învestiții și schimbarea denumirii în Serviciul programe și transport public.

Structura funcțională a acestui serviciu este formata din 9 posturi din care un post de conducere, respectiv șef serviciu și 8 posturi de execuție, iar compartimentul de transport public local va avea o structură funcțională formată din 4 posturi.

Mai mult, ca urmare a restrângerii activității Serviciului UIP și UMP (gestionare deșeuri) și repartizării atribuțiilor de învestiții în sarcina directorului executiv, atribuțiile aferente funcției de conducere ocupată de director executiv adjunct se restrâng în proporție de peste 50% și s-a impus desființarea postului.

CJ Suceava a aprobat reorganizarea Serviciului proiecte din fonduri externe în Serviciul proiecte din fonduri externe și diaspora, care va avea ca prioritate majoră identificarea și implementarea proiectelor cu fonduri externe nerambursabile de interes județean în strânsă legătură cu gestionarea parteneriatelor pe care județul Suceava le are cu autoritățile administrative din alte țări, facilitând astfel relațiile dintre diaspora și entitățile organizatorice care au atribuții în gestionarea fondurilor europene.

Serviciul proiecte din fonduri externe și diaspora va avea o structură funcțională formată din 17 posturi din care 2 posturi de conducere respectiv șef serviciu și șef birou și 15 posturi de execuție.

Mai mult, s-a decis și reorganizarea și schimbarea denumirii Direcției organizare în Direcția organizare, strategii și resurse umane în subordinea căreia vor funcționa Compartimentul resurse umane, Compartimentul control intern managerial și SSM și Compartimentul salarizare preluate din cadrul Serviciului resurse umane și relații cu instituțiile publice, Biroul strategie dezvoltare județeană și Biroul IT preluat din cadrul Serviciului logistic.

CJ Suceava a mai decis ca Serviciul turism (CNJPT) să se reorganizeze în Biroul turism (CNIPT) și i se stabilește un număr de 6 posturi, din care o funcție publică de conducere de șef birou.

Mai mult, la Direcția arhitect-șef reorganizează Serviciul patrimoniu în Serviciul administrare patrimoniu ce va avea o structură funcțională formata din 8 posturi.


Intră acum și în grupul de