Fostul primar de Rădăuți, Nistor Tatar, găsit de ANI în conflict de interese pentru că a încheiat contract de lucrări cu Servicii Comunale SA. A fost sesizată și Curtea de Conturi pentru încheierea unui contract fără să existe prevederi bugetare


Intră acum și în grupul de

Agenția Națională de Integritate a anunțat, marți, că fostul primar al municipiului Rădăuți a fost găsit în conflict de interese administrativ și că a fost sesizată și Camera de Conturi Suceava privind semnarea unui contract de lucrări cu valoarea totală de 409.922,63 lei fără să existe prevederi bugetare.

Astfel, potrivit ANI, în exercitarea mandatului de primar al municipiului Rădăuți Nistor Tatar a încheiat un contract de lucrări cu o societate comercială la care era angajat cu contract individual de muncă, suspendat pe durata exercitării funcției de primar, producând foloase materiale pentru sine, respectiv asigurarea creșterii cifrei de afaceri și a profitului societății.

Ulterior încetării mandatului de primar, a reluat activitatea în cadrul acestei societăți și a fost încadrat într-o funcție mai bine plătită.

ANI spune că Nistor Tatar a încălcat prevederile art. 76 din Legea nr. 161/2003 potrivit căruia „(1) Primarii (…) sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I. (2) Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori prevederile  emise cu încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută”; coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) și alin. (4) și (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ potrivit căruia „Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleșii locali (1) Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) soț, soție sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv (…)(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare. (5) Fapta aleșilor locali de a încălca prevederile alin. (1)

și legislația în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni”;.

De asemenea, Agenția Națională de Integritate a sesizat Camera de Conturi Suceava cu privire la identificarea elementelor de încălcare a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale referitoare la modul de utilizare a resurselor bugetare ale Primăriei Municipiului Rădăuți întrucât, în calitate de primar (ordonator principal de credite) a încheiat un contract de lucrări cu valoarea totală de 409.922,63 Lei, fără să existe în bugetul primăriei prevederi bugetare pentru această lucrare.


Intră acum și în grupul de