Amenzi de aproape 140.000 de lei și două avertismente aplicate de inspectorii sanitari suceveni în urma controalelor efectuate în luna iulie. Două sancțiuni au fost aplicate unor unități de turism


Intră acum și în grupul de

Inspectorii sanitari suceveni au aplicat în luna iulie două avertismente și 39 de amenzi în valoare totală de 138 000 lei în urma celor 481 de controale efectuate, din care două sancțiuni au fost aplicate unor unități de turism

Inspectorii Serviciului Control în Sănătate Publică din cadrul DSP Suceava au efectuat în cursul lunii iulie 481 de acțiuni de control, iar în urma neconformităților constatate s-au aplicat 41sancțiuni contravenționale, respectiv 2 avertismente și 39 amenzi în valoare totală de 138.000 lei.

Astfel, în urma celor 305 controale efectuate la obiective din categoria non aliment, inspectorii sanitari suceveni au aplicat pentru deficiențele constatate 15 sancțiuni contravenționale, respectiv 2 avertismente și 13 amenzi, în valoare totală de 73.100 lei.

Tot în cursul lunii iulie au fost efectuate controale în obiectivele din categoria non aliment, respectiv 15 controale în unități de turism, fiind aplicate 2 amenzi în valoare totală de 2.000 lei, 22 controale la unități din categoria mediu, fiind aplicate 3 sancțiuni contravenționale constând în 1 avertisment și 2 amenzi în valoare totală de 6.000 lei, alte 196 controale la categoria biocide, 33 controale în unități sanitare fără paturi și 3 controale la unități sanitare cu paturi, fiind aplicate 3 amenzi în valoare totală de 14.400 lei.

Totodată, verificări vizând activitatea de colectare, depozitare și de neutralizare a deșeurilor periculoase au fost efectuate în perioada menționată, din care un număr de 14 controale la producători mici de deșeuri periculoase, 15 controale la producători mijlocii de deșeuri periculoase și cinci controale la producătorii mari de deșeuri periculoase), precum și la o unitate din categoria cabinete de înfrumusețare.

Potrivit DSP Suceava, alte 7 sancțiuni contravenționale au fost aplicate  la obiective din categoria apă, respectiv un avertisment și 6 amenzi în valoare totală de 51.000 lei.

Printre deficiențele depistate în timpul controalelor se numără neasigurarea gestionării corecte a deșeurilor rezultate din activitatea medicală; lipsa efectuării controlului sterilizării cu indicatori biologici; darea în consum public ca apă pentru consum uman a apei care nu corespunde condițiilor de potabilitate prevăzute în reglementările legale în vigoare; neasigurarea calității și cantității apei potabile corespunzătoare cerințelor,  neasigurarea dezinfecției eficiente a apei produse și distribuite populației ca apă pentru consum uman; lipsa certificatului de igienă; producerea de zgomot, mirosuri, praf care depășesc limitele maxime stabilite de normele de igienă în vigoare; nerespectarea de către persoanele fizice a normelor de igienă în vigoare care reglementează zonele de locuit și nerespectarea măsurilor individuale de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor.

Inspectorii sanitari au verificat și unități alimentare, iar în urma celor 176 controale efectuate, au fost aplicate 26 de amenzi, în valoare totală de 64.900 lei.

Printre deficiențele constatate se numără nerespectarea obiectului de activitate înscris în certificatul constatator;  nerespectarea măsurilor privind monitorizarea funcționării spațiilor frigorifice destinate păstrării alimentelor și de întocmire a graficului de temperatură; neefectuarea cursurilor de igienă; organizarea deficitară a procesului de producție alimentară favorizându-se încrucișările între fazele salubre și insalubre; neefectuarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție a locurilor de muncă; neasigurarea dotării și aprovizionării unității alimentare cu ustensile și materiale specifice pentru curățenie și dezinfecție; nedotarea grupurilor sanitare cu materiale și mijloace adecvate pentru igiena individuală a utilizatorilor; comercializarea produselor alimentare care nu respectă limitele la care acestea devin nerecomandate preșcolarilor și școlarilor; punerea în consum a alimentelor care prezintă semne de infestare cu paraziți și insecte, precum și resturi ale activității acestora, precum și neasigurarea de către angajatori a examinărilor medicale prin medicii de medicina muncii.

Inspectorii sanitari suceveni au soluționat pe parcursul lunii iulie 34 de sesizări și au efectuat  10 acțuni de îndrumare și consultanță și 3 acțiuni comune cu alte autorități

În aceeași perioadă au mai fost făcute verificări privind modul de asigurare a condițiilor de funcționare în unitățile de dializă publice și private, conform planului de acțiuni tematice național , dar și verificări privind respectareaprevederilor O.M.S. nr. 434/2021 și a asigurării condițiilor igienico-sanitare și a măsurilor pentru protecția împotriva COVID-19 în unitățile sanitare cu paturi.

Alte controale au vizat  verificarea condițiilor de funcționare a laboratoarelor de analize medicale, ce au fost efectuate conform planului tematic de control județean.

(LB)


Intră acum și în grupul de