Se cere demiterea inspectorului școlar general al județului Suceava pentru abuz în funcție în cazul numirilor conducerilor unităților școlare din județ. UJS „Pro Educația” sesizează Ministerul Educației că toate deciziile de numire au vicii de procedură și elemente de nelegalitate fiind anulabile


Intră acum și în grupul de

Președintele UJS „Pro-Educația” Suceava, Traian Corneliu Pădureţ, a sesizat Ministerul Educației și Cercetării și Federația Sindicală „Spiru Haret” în legătură cu modul în care s-au făcut numirile conducerilor unităților școlare din județul Suceava și cere demiterea inspectorului școlar general al județului Suceava, Grigore Bocanci.

În adresa trimisă, Pădureț arată că în conformitate cu ordinul MEC până la 19.08.2021 trebuia să se facă „numirea, prin detașare în interesul învățământului, în funcțiile de conducere, îndrumare și control neocupate prin concurs” și că a sesizat din 20 august 2021 că există informații certe că unii directori / directori adjuncți vor fi schimbați în județul Suceava pe alte criterii decât cele de competență.

Astfel, potrivit acestuia, „persoane care susțineau cu cca 90 zile anterior datei de 23.08.2021 că „și-au făcut cărțile” și că vor  fi numite pe funcții de director / director adjunct în locul actualilor directori, au și fost numite”.

El menționează că în urma analizei procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 23 august 2021, ședință care a avut pe ordinea de zi numirea unor persoane, prin detașare în interesul învățământului, în funcțiile de conducere, îndrumare și control neocupate prin concurs  cât și a studierii deciziilor emise de Inspectorul Școlar General Grigore Bocanci prin care erau numiți sau își încetau activitatea directori / directori adjuncți începând cu 01.09.2021, a remarcat mai multe vicii de procedură și elemente de nelegalitate.

Traian Pădureț explică în adresă că nu au fost anunțate/ publicate funcțiile libere de directori / directori adjuncți la nivel județean, nu a fost aprobată în Consiliul de Administrație al ISJ Suceava o procedură pentru numirea prin detașare în interesul învățământului a directorilor și directorilor adjuncți din învățământul preuniversitar de stat, așa cum s-a procedat în celelate județe, a fost depășit termenul prevăzut în calendar pentru numirea prin detașare în interesul învățământului a directorilor și directorilor adjuncți din învățământul preuniversitar de stat din județul Suceava – 19.08.2021  – termen prevăzut expres într-un ordin de ministru – chiar dacă în Consiliul de Administrație din data de 17.08.2022 s-a sesizat că se apropie acest termen limită.

„Din procesul verbal nu rezultă că directorii numiți prin detașare în interesul învățământului au fost avizați de membrii Consiliului de Administrație al ISJ Suceava. Directorii numiți prin detașare în interesul învățământului nu au depus cerere pentru detașare ( detașarea se acordă în urma unei solicitări ) și nu există nici acordul niciunui director / director adjunct pentru acceptarea funcției / continuarea pe funcție. Nu a existat intenția  de a se solicita avizul pentru fiecare persoană propusă în parte / solicitarea unui aviz pentru o listă înseamnă, de fapt, acceptarea întregii liste sau respingerea acesteia în întregime.   Lista cu directorii / directorii adjuncți numiți prin detașare în interesul învățământului nu este cuprinsă în procesul verbal al ședinței; nu este specificat nici faptul că ar exista o anexă la procesul verbal respectiv cu lista acestora – chiar dacă acest lucru nu ar fi legal – deoarece o anexă poate fi oricând modificată!”, prezintă liderul sindical.

Mai mult, în cadrul procesului verbal ar fi trebuit să existe solicitarea avizului pentru fiecare persoană propusă și să se specifice unitatea școlară unde este numită – la fel și pentru cei pentru care încetează detașarea respectivă.

El mai arată că deciziile de încetare a detașării în interesul învățământului au fost eliberate pe data de 19.08. 2021 – data limită prevăzută în calendarul din ordinul de ministru pentru noile detașări, iar la ședința Consiliului de Administrație în care la punctul 1 al ordinii de zi este trecută „Avizarea numirilor prin detașare în interesul învățământului a directorilor și directorilor adjuncți din învățământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2021 – 2022” a fost în data de 23.08.2021.

„Coroborând cele de mai sus, putem trage concluzia că decizia de numire / schimbare a unor directori a fost luată în data de 19.08.2021, înainte ca membrii Consiliului de Administrație al ISJ Suceava să fi acordat avizul pentru noile numiri. De fapt, deciziile de numire pe funcțiile de conducere de anul trecut încetau DE DREPT la 31.08.2021”, a arătat Traian Pădureț.

El a mai constata că și viza  pentru legalitate de pe deciziile eliberate este o semnătură indescifrabilă, fără a se trece în clar și numele și prenumele persoanei respective și că a identificat că semnătura respectivă, aflată și pe alte documente emise de ISJ Suceava, este a unei personae  de la compartimentul audit – cel care pe respectivele documente semează cu „inginer” și se înteabă cum poate un inginer să semneze pe documentele ISJ Suceava ,,pentru legalitate” arătând totodată că repectivele decizii nu există un termen de contestare, nici nu se specifică unde pot fi contestate.

„Toate cele sesizate de noi pot constitui motive temeinice pentru contestarea Deciziilor de numire prin detașare în interesul învățământului a directorilor și directorilor adjuncți din învățământul preuniversitar de stat din județul Suceava, pentru anul școlar 2021 – 2022. Am fi putut ataca aceste decizii în contencios administrativ la Tribunalul Suceava în vederea suspendării efectelor acestor decizii până la judecarea pe fond unde am fi putut solicita anularea lor. Nu am făcut acest demers doar din respect pentru colegii noștri din teritoriu, din respect pentru directorii numiți pe criterii de competență și pentru faptul că am fi lăsat toate unitățile din județ fără directori / directori adjuncți într-o perioadă de început de an școlar – perioadă în care noii directori ar trebui să lucreze urgent la încadrări, sunt licitații în desfășurare în unitățile cu cantină și internat etc.

Solicităm conducerii FSE „Spiru Haret”  să sesizeze MEC  cu privire la aceste nereguli „patronate” de Inspectorul Scolar General al ISJ  Suceava – Grigore Bocanci – prin înregistrarea acestei adrese la MEC.      Organizația noastră sindicală solicită DEMITEREA  Inspectorului Scolar General al ISJ  Suceava – Grigore Bocanci – pentru abuz în funcție, pentru nerespectarea OMEN 5991/2020 !       Solicităm nunirea, de urgență, a unei personae competente care să asigure începerea noului an școlar în condiții normale și în județul Suceava”, a transmis Traian Pădureț.


Intră acum și în grupul de