Vasile Rîpan explică blocajul modernizării drumurilor județene de pe axa Suceava-Iași: Pe lângă erorile de proiectare, neîndreptate încă, a apărut și o problemă imprevizibilă, cea a creșterii bruște a prețurilor la materialele de construcții

Administratorul firmei Autotehnorom Suceava, care este lider de asociere pentru lucrările de modernizare a drumurilor județene de pe axa Suceava-Iași a explicat, într-un interviu, motivele care au condus la blocarea lucrărilor.

Vă prezentăm integral interviul oferit de Vasile Rîpan

Întrebare:-Oamenii din localitățile prin care trec drumurile strategice ale Bucovinei sunt profund nemulțumiți de starea acestora și reclamă lipsa activității constructorului. Domnule Rîpan, a abandonat constructorul lucrările ?

Răspuns: -Nu, nu putem vorbi despre o abandonare a lucrărilor, nici măcar despre o suspendare a lor. Drumurile strategice ale Bucovinei, sunt un șantier care se întinde peste 75 de km, cu un prim lot care începe de la limita județului Iași, trece prin Dolhasca, Liteni, Udești, Bosanci, Ipotești și continuă cu un al doilea lot care leagă localitățile Liteni, Stroiești, Costâna, Dărmănești de drumul european E85. Evident, circulația printr‐un șantier nu poate fi confortabilă. În perioada de iarnă nu vor putea fi văzute utilaje de construcții executând lucrări în drum, întrucât condițiile meteo nu permit acest lucru, însă constructorul execută lucrări adiacente precum amenajarea unor albii de râuri în aval și amonte de poduri, construirea unor gabioane ș.a.

Întrebare: -Riveranii reclamă distrugerea vechilor accese în proprietățile lor, neconstruirea unora noi, ba mai mult, crearea unor adevărate obstacole în fața porților.

Răspuns: -Credem că riveranii drumurilor bucovinene, au dreptul la drumuri moderne și la accese facile la acestea. Din păcate, constructorul nu poate decât să execute proiectul tehnic așa cum acesta a fost întocmit de către Consiliul Județean Suceava. În proiect, deși a fost prevăzută dezafectarea vechilor accese ale riveranilor, nu au fost prevăzute construirea unor accese noi și nici adaptarea celor vechi. Evident, accesele nefiind lucrări cuprinse în proiect, Beneficiarul nu a alocat nici resurse financiare în acest sens. Noi, constructorul am solicitat modificarea proiectului pentru a soluționa accesul la proprietățile riveranilor, încă de la începutul contractului, iunie 2020. Abia in August 2021 am primit de la Beneficiar (n.n. Consiliul Județean Suceava, prin asistența tehnică a proiectului) o dispoziție de șantier cu aspect general care ar înlătura anumite obstacole fără a soluționa integral problema acceselor. Suntem într‐o perioadă în care beneficiarul întârzie chiar și modificarea documentației tehnice a proiectului conform instrucțiunii pe care a dat‐o, întrucât până în prezent nu a reușit să contracteze servicii de proiectare/reproiectare. Deși dispoziția amintită a fost emisă în 13 august 2021, Ordinul Administrativ de implementare a acesteia a fost emis de către Supervizor abia anul acesta, mai precis în data de 03 ianuarie 2022, admițându‐se plata parțială a costurilor suplimentare pentru rigolele carosabile propuse în dreptul acceselor la proprietăți dar fără extensia duratei de execuție a lucrărilor, ceea ce reprezintă un abuz din partea Supervizorului si o încălcare a drepturilor contractuale ale Constructorului. Cu toate acestea, pentru a diminua întârzierile create de această situație, am acționat cu bună credință și am demarat execuția rigolelor carosabile în dreptul acceselor la proprietăți, fără a aștepta Ordinul Administrativ din partea Supervizorului. Bineînțeles că adaptarea la teren a scurgerii apelor s‐a făcut în funcție de soluția proiectată inițial, însă punctual au apărut și nemulțumiri ale proprietarilor datorate in mod special ridicării cotei de nivel a drumului existent pentru aducerea drumului în cotele proiectului tehnic.

Întrebare:-Ritmul lucrărilor este foarte lent, oamenii se tem că drumul nu va fi terminat niciodată.

Răspuns: – Există o întârziere a executării lucrărilor iar principala cauză a întârzierii constă în faptul că proiectul predat de Beneficiar, pe care Constructorul trebuie să‐l execute are discrepanțe majore iar adaptarea și corectarea proiectului trebuie să fie efectuată de către Consiliul Județean Suceava. Corectarea unei singure planșe din proiect durează uneori mai multe luni de zile, timp în care noi, Constructorul, nu putem continua lucrările proiectate cu deficiențe. Mai mult, există zone întinse de drum pentru care Beneficiarul, la mai mult de un an de la începerea lucrărilor, nu a stabilit dacă în zonele respective se va construi un drum nou ori se va ranforsa drumul existent, pe aceste zone Constructorul încă nu poate începe lucrările. Pe lângă erorile de proiectare, neîndreptate încă, a apărut și o problemă imprevizibilă, cea a creșterii bruște a prețurilor la materialele de construcții. Mai mult, necorelările dintre partea financiara si tehnica din cadrul proiectului predat Antreprenorului de Beneficiar, care nu au fost încă rezolvate, au ca rezultat neplata unor lucrări executate de Antreprenor, în conformitate cu prevederile Contractului. De asemenea există o serie de lucrări executate de Antreprenor în conformitate cu prevederile contractului, pe care Supervizorul refuză să le accepte la plata. Este notorie problema creșterii prețurilor și este de bun simț să credem că Beneficiarul (n.n. Consiliul Județean Suceava) trebuie să găsească resursele financiare necesare acoperirii creșterii prețurilor materialelor de construcții. Este evident că dacă nu vor fi alocați bani care să acopere creșterea reală a prețurilor materialelor de construcții, proiectul nu va putea fi continuat. De aproximativ jumătate de an, constructorul este chemat la ședințe interminabile cu funcționarii publici ai beneficiarului, fără a fi soluționate problemele. Deși contractul dintre Antreprenor și Beneficiar a fost redactat de către Consiliul Județean Suceava, (Antreprenorul neavând posibilitatea de a‐l amenda), iar CJ Suceava și‐a asumat obligația de a acoperi eventualele creșteri bruște ale prețurilor materialelor, actualmente funcționarii publici ai aceluiași Consiliu Județean Suceava refuză să accepte plata noilor prețuri ale materialelor de construcții. Autotehnorom este o întreprindere în care capitalul principal este munca a peste 500 de oameni și ideea de a construi transformată în faptă. Tot ceea ce construim este prin accesarea unor credite bancare, ori oamenii trebuie să știe că nici o bancă nu va finanța construirea drumurilor din Bucovina dacă Consiliul Județean Suceava nu își va îndeplini obligația de a deconta toate cheltuielile.

Întrebare: -În aceste condiții putem spera la o finalizare a lucrărilor ?

Răspuns: -De ce Consiliul Județean Suceava nu a reușit după un an, să angajeze un proiectant pentru a îndrepta lipsurile și erorile din proiectul tehnic și de ce refuză plata costurilor actualizate, noi nu înțelegem. Spre exemplu, actualmente noi, Constructorul plătim pentru o tonă de ciment circa 600 lei, iar funcționarii Consiliului Județean Suceava nu decontează decât cca 230 lei. Reconstrucția drumurilor bucovinene strategice face parte dintr‐un proiect mai amplu în care acestea sunt continuate prin reconstrucția drumurilor de pe raza județului Iași. Încă din prima lună de executare a lucrărilor pe raza capitalei Moldovei, Consiliul Județean Iași a angajat un proiectant pentru remedierea erorilor de proiectare și a decontat lucrările constructorilor la prețuri revizuite lună de lună. La Suceava suntem încă în discuții privind ajustarea prețurilor datorită unor interpretări diferite a modului de calcul de către Beneficiar, consecință a unei clauze ambigue impuse în cadrul documentației de licitație. Un alt aspect de ne‐neglijat este acela că la Iași Beneficiarul a acordat avansul Constructorului cu termenul de returnare până la finalizarea lucrărilor în timp ce la Suceava s‐a solicitat returnarea necondiționată a avansului după șase luni de zile (deși existau instrumente contractuale care permiteau păstrarea justificată a acestuia de către Constructor, fapt ignorat de Beneficiar cu complicitatea Supervizorului), ajungându‐se până la solicitarea transmisă către bănci de executare a polițelor. Nu în ultimul rând, vorbim de extensii de timp acordate de partenerii de la Iași, Constructorului, în timp ce la Suceava Supervizorul angajat de Consiliul Județean nici măcar nu a răspuns notificărilor noastre de revendicare și detalierilor finale justificate pentru extensii de timp pe anumite subiecte.

Acest fapt a împins Beneficiarul în ipostaza de a se apăra singur în urma respingerii acestor revendicări prin lipsa răspunsului Supervizorului precum și a solicitărilor noastre de soluționare amiabilă a disputelor înainte de formularea unor acțiuni în justiție.

Deci în capitala Moldovei, nu vorbim despre speranțe ci de potență, se poate proiecta și se poate plăti, se pot găsi soluții la problemele apărute pe parcursul execuției, iar reconstrucția drumurilor va putea fi finalizată. Sperăm ca acest lucru să se întâmple în cel mai scurt timp posibil și la Suceava, pentru a se evita niște situații neplăcute și nedorite de nimeni, mai ales că întregul proiect Axa Rutieră Strategică 1 Iași – Suceava are ca scop declarat asigurarea conectivității directe a capitalei Moldovei cu rețeaua TEN‐T, respectiv DN 2 și DN 17 care se află pe lotul 2 din județul Suceava la Stroiești, respectiv Dărmănești.

Întrebare: – Dacă ar fi să concluzionăm, care au fost problemele care au dus la situația din prezent și care sunt problemele care necesită rezolvare astfel încât Contractul sa poată fi terminat?

Răspuns: -1. Motivele pentru care se înregistrează întârzieri pe acest Contract au fost următoarele:

‐ Obligarea Constructorului de către funcționarii publici din CJ Suceava de a returna avansul acordat după numai 6 luni, în timp ce în cazul contractului similar de pe raza județului Iași avansul este recuperat etapizat, până la terminarea execuției lucrărilor. Aceasta decizie a Beneficiarului, CJ Suceava, a creat o presiune suplimentară asupra Constructorului, care a trebuit să apeleze la credite bancare suplimentare pentru a susține execuția lucrărilor.

‐ Modul duplicitar în care CJ Suceava a obligat Constructorul să returneze avansul a fost lipsit de bună credință și a adus prejudicii majore Constructorului. În data de 4 martie 2021, în timpul medierii convocate de către Beneficiar pentru menținerea avansului acordat pana la sfârșitul perioadei contractuale, am fost sunat de către reprezentantul instituției financiare care a garantat avansul, informându‐mă că în data de 3 martie 2021 CJ Suceava declanșase procedura de executare silită a Constructorului. De aici reiese fără echivoc că Beneficiarul, cu rea credință a făcut demersurile pentru executarea silită a avansului înainte de ședința de mediere, iar funcționarii publici ai CJ Suceava prezenți la mediere au omis să spună că demersurile pentru executarea silită a avansului au fost făcute deja de dânșii cu o zi înainte de ședința de mediere.

‐ Situația creată prin declanșarea procedurii de executare silită a pus presiune asupra resurselor financiare ale Constructorului, deoarece în termen de doar 3 zile a trebuit restituită integral suma de 15 milioane lei, suma aferentă avansului contractual, care a fost folosit pentru achiziția de materiale și materii prime pentru executarea lucrărilor din Contract. Beneficiarului i‐au fost puse la dispoziție toate documentele justificative din care rezultă destinația sumelor din avans (lucrări, materiale și materii prime), însă CJ Suceava nu a luat în considerare documentele prezentate de către Constructor.

‐ Ulterior, pe surse, am aflat ca motivația executării silite a avansului de către funcționarii publici ai CJ Suceava, a fost faptul că polița de asigurare pentru avans avea valabilitate până la data de 31 Martie 2021, o motivație puerilă, deoarece orice poliță de asigurare poate fi prelungită.

‐ Acest demers de executare silită a fost total nejustificat deoarece Constructorul a restituit integral din resurse proprii întreaga valoare, iar temerea CJ Suceava s‐a dovedit a fi una nefondată și procedura de rea credință. Prin acest fapt s‐a creat premisa falimentării celui mai mare Antreprenor în infrastructura rutieră din Bucovina, care are în portofoliu lucrări de drumuri județene și naționale executate și finalizate în condiții optime și corecte cu fiecare Beneficiar.

‐ Introducerea de către Beneficiar de clauze contractuale aferente ajustării care permit plata ajustărilor abia după un an de la începerea Contractului, în cazul contractului de pe raza jud. Iași ajustarea aplicându‐se din prima luna de Contract;

‐ Chiar și în condițiile clauzelor de ajustare nefavorabile Antreprenorului, până în prezent nu a fost plătită nicio suma aferentă ajustărilor, ceea ce din nou a creat Antreprenorului un disconfort major referitor la susținerea lucrărilor având în vedere contextul actual de creștere accelerată a preturilor;

‐ Predarea de către Beneficiar a unui proiect cu multe și grave deficiențe, asigurarea cu intermitențe a asistenței tehnice din partea proiectantului, astfel încât în prezent, la un an și jumătate de la începerea Contractului problemele nu sunt soluționate, ducând la întârzieri în execuție și costuri suplimentare pentru Constructor;

‐ Servicii de supervizare de slabă calitate și implicare, care în loc să ducă la urgentarea soluționării problemelor, au generat amplificarea acestora și costuri suplimentare pentru Constructor. Pe toată perioada derulării Contractului, Supervizorul a creat și menținut o atmosferă ostilă între Beneficiar si Antreprenor prin lipsa deciziilor și instrucțiunilor pentru implementarea proiectului în rezolvarea problemelor apărute pe parcursul execuției lucrărilor, într‐un timp rezonabil. Aceste acțiuni sunt esențiale în derularea oricărui proiect, fiind în sarcina Supervizorului, conform acordului contractual și legislației în vigoare.

‐ Din păcate pe cele 2 loturi de drumuri județene bucovinene nu s‐a întâmplat așa, Supervizorul angajat de Beneficiar acționând constant ca o piedică în derularea proiectului prin neasumarea răspunderii în nenumăratele situații apărute pe parcursul execuției lucrărilor, întârzieri nejustificate sau lipsa totală de răspunsuri la notificările Antreprenorului, abordări ostile asupra personalului Antreprenorului, abuzuri și încălcări grave ale prevederilor contractuale, imparțialitatea obligatorie a Supervizorului devenind un deziderat pentru acesta. De menționat despre acest Supervizor ar mai fi și faptul că a fost exclus din cadrul unor proiecte derulate cu alți Beneficiari mari cum ar fi CNAIR si CJ Bacău pentru prejudicii aduse implementării contractelor cu beneficiarii evocați.

2. Problemele care trebuie rezolvate de urgență astfel încât constructorul să poată termina lucrările sunt:

‐ Rezolvarea deficiențelor proiectului într‐un timp scurt și revizuirea listelor de cantități de către Beneficiar astfel încât Antreprenorul să poată fi plătit pentru lucrările executate;

‐ Supervizarea contractului cu profesionalism, bună credință și conform scopului contractului

‐ Acordarea de către Beneficiar a extensiei de timp aferente întârzierilor care nu țin de culpa Constructorului;

‐ Plata de către Beneficiar a sumelor aferente ajustării prețurilor ca urmare a creșterii prețurilor materialelor, conform Contractului asumat;

‐ Plata de către Beneficiar a sumelor aferente lucrărilor executate de Antreprenor conform prevederilor Contractului și refuzate de Supervizor fără justificare contractuală;

Doresc să precizez în final că Antreprenorul își dorește realizarea proiectului în condițiile contractuale asumate de către Părți, printr‐o colaborare eficientă și corectă cu Beneficiarul și cu toate entitățile implicate. Pentru atingerea acestui scop este nevoie ca toate părțile implicate să lucreze împreună ca o echipă, având în vedere perioada de timp rămasă până la finalizarea lucrărilor. (P)